Spring naar content
Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Klaaswaal - Werkzaamheden Oranjestraat


Op woensdag 16 juni vinden er werkzaamheden plaats aan de Oranjestraat in Klaaswaal. De Oranjestraat zal tijdens dit onderhoud worden afgesloten.

Planning

De werkzaamheden starten om 08.00 uur en zullen uiterlijk rond 17.00 uur worden afgerond.

Werkzaamheden

Het onderhoud betreft het vervangen van de bekabeling. De kabels moeten worden vervangen omdat deze geen signaal meer doorgeven.

Omleiding wegverkeer

Omleiding zoals hieronder aangegeven bij de overzichtstekening , bewoners worden geïnformeerd door de aannemer over het parkeerverbod.

Overzichtstekening(en)