Spring naar content
Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Klaaswaal - Werkzaamheden Kreupeleweg

Binnenkort vinden er werkzaamheden aan de Kreupeleweg in Klaaswaal plaats. U kunt hierbij denken aan het aanpassen van de inrichting en de verhardingen binnen de bebouwde kom. Aannemingsbedrijf van den Berg Westmaas bv uit Heinenoord en D. van der Steen uit Utrecht gaan de werkzaamheden uitvoeren.

De start van de werkzaamheden staan nu ingepland voor week 18 (3 mei 2021). De werkzaamheden duren ca. 8 weken (dit is afhankelijk van de weersomstandigheden).

De uitvoering van de werkzaamheden aan de Kreupeleweg hebben we verdeeld in fases. Dit betekent dat de weg in delen, maar wel aaneengesloten wordt aangepakt. Per fase vernieuwen we de verhardingen, krijgt het groen de nodige aandacht en wordt de openbare verlichting aangepast. Om het snelheidsgedrag in de straat positief te beïnvloeden wordt de inrichting aangepast.

Tijdens de werkzaamheden kunt u overlast ervaren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Fase 1 – week 18/19 (3 mei t/m 14 mei 2021)

Fase 2 en 3 – week 20/21/22/23 (17 mei t/m 11 juni 2021)

Fase 4 – week 24/25 (14 juni t/m 25 juni 2021)

  • 21 t/m 25 juni is de Kreupeleweg volledig afgesloten in verband met frees en asfalteerwerkzaamheden.

Situatietekening Kreupeleweg