Terug naar de vorige pagina

Heinenoord - werkzaamheden Mollekade

Er zijn werkzaamheden in de wijk Mollekade. Dit werk duurt tot half april.

Wegafsluitingen

Tijdens de werkzaamheden zijn de straten waarin gewerkt wordt afgesloten. De afsluitingen en omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Meer informatie

Heeft u nog vragen voor ons als opdrachtgever? Neemt u dan contact op met onze toezichthouder van het team beheer Openbare Ruimte, Ron de Wolf, hij is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 088-647 36 47 of via 14 0186.