Spring naar content
Terug naar de vorige pagina

Heinenoord - Werkzaamheden Blaaksedijk

Wat gaan we doen?

Aannemingsbedrijf D. Van der Steen gaat namens de gemeente onderhoud aan het asfalt uitvoeren en verkeersremmende maatregelen aanbrengen. Deze werkzaamheden vinden plaats op Blaaksedijk-West, Blaaksedijk-Oost en Boonsweg te Heinenoord. Naast het aanbrengen van de verkeersremmende maatregelen, zoals drempels, as-verplaatsingen en wegversmallingen, wordt ook een aantal kruisingen heringericht.

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden starten half maart en vinden gefaseerd plaats. Er wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden ter hoogte van de komgrenzen, hierbij ondervindt het verkeer minimaal hinder.

Vanaf 22 maart tot 6 april

Kruising Boonsweg – Blaaksedijk-Oost (naast de benzinepomp): werkzaamheden aan de kruising.

  • Het bedrijventerrein blijft via de Boonsweg bereikbaar, er wordt een verkeersregelinstallatie geplaatst, het verkeer kan vertraging ondervinden.
  • Blaaksedijk Oost (naast de benzinepomp) is afgesloten.

Vanaf 6 april 19.00 uur tot en met 7 april 18.00uur

Blaaksedijk-West (tussen Reedijk en Blaakseweg): frezen en opnieuw asfalteren wegdek.

  • Dit wegvak is tijdens de werkzaamheden afgesloten.

Vanaf 7 april 19.00 uur tot en met 8 april 18.00 uur

Boonsweg en een gedeelte van Blaaksedijk-Oost (het gedeelte richting Puttershoek): frezen en opnieuw asfalteren wegdek.

  • Dit wegvak is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het doorgaand verkeer.
  • Het bedrijventerrein is via een omleiding bereikbaar.

Vanaf 17 mei tot en met 18 mei

Blaaksedijk-Oost, tussen de Blaakseweg en de Boonsweg: asfaltonderhoud van het wegdek.

In verband met nutswerkzaamheden op dit wegvak wordt deze fase iets later uitgevoerd

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden wordt per fase een omleidingsroute aangegeven. Er wordt zoveel mogelijk in de nacht gewerkt om de overlast te beperken.