Spring naar content
Terug naar de vorige pagina

Heinenoord – Tijdelijke wegafsluiting Emmastraat

In verband met werkzaamheden is de Emmastraat, in de periode van 8 februari tot en met 26 maart 2021, gedeeltelijk afgesloten.

8 februari t/m 12 februari

Afsluiting Emmastraat, ter hoogte van huisnummer 9 en 11. De kruisingen blijven bereikbaar voor het verkeer.

15 februari t/m 26 maart

Afsluiting Emmastraat, ter hoogte van de winkels. Dit zal gefaseerd gebeuren.