Terug naar de vorige pagina

Heinenoord - reconstructie Wouter van der Walestraat

Deze zomer zijn er reconstructiewerkzaamheden aan de Wouter van der Walestraat. Het straatwerk wordt vernieuwd en er komt een nieuw regenwaterriool. Dit regenwaterriool moet zorgen voor minder wateroverlast bij extreme regenbuien.  

Planning

Op 11 juli start de aannemer met het werk. Het werk bestaat uit 4 fases die in totaal 16 weken duren.

Omleidingen

Tijdens het werk zijn er omleidingen voor het verkeer. Deze omleidingen worden met borden aangegeven.

Contact

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met aannemer Schotgroep, bereikbaar via telefoonnummer 06-13773945 of per mail via  info@schotgroep.nl.