Spring naar content
Terug naar de vorige pagina

Blaaksedijk - Vervangen riolering aan de Mollekade

Vanaf 10 november tot half december wordt de riolering aan de Mollekade vervangen. Het werk wordt uitgevoerd door Kuipers infra.

Werkzaamheden

Het werk bestaat uit twee fasen. De werkzaamheden zijn in grote lijnen als volgt:

Fase 1

 • Het verwijderen van de bestrating van het voetpad langs de huisnummers 2 tot en met 12.
 • Het aanbrengen van loopschotten.
 • Het verwijderen van de bestaande betonnen riolering.
 • Het aanleggen van 2 nieuwe PVC-rioolbuizen.
 • Het plaatsen van een aantal nieuwe rioolputten.
 • Het maken van nieuwe huisaansluitingen op het nieuwe riool.
 • Het aanleggen van mantelbuizen voor een glasvezelnetwerk.
 • Het voorbereiden voor het herstraten van het voetpad.
 • Het herstraten van het voetpad.

Fase 2

 • Het tijdelijk afsluiten van de kruising Mollekade-De Ruyterstraat.
 • Het verwijderen/opbreken van de bestrating op de kruising Mollekade-De Ruyterstraat.
 • Het verwijderen van de oude riolering.
 • Het leggen van de nieuwe riolering.
 • Het maken van een nieuwe aansluiting op de bestaande riolering.
 • Het doorleggen van een rioolbuis in de groenstrook langs de Mollekade tot en met de inrit van huisnummer 24b.
 • Het plaatsen van een uitstroombak na de oprit van huisnummer 24b.
 • Het herstraten van de kruising Mollekade-De Ruyterstraat.
 • Het herstellen van de inrit van huisnummer 24b.

Hulp- en calamiteitendiensten

Het streven is er voor te zorgen dat de woningen, zowel tijdens als buiten de werktijden, maximaal bereikbaar zijn voor hulp- en calamiteitendiensten.

Parkeren

Het is niet toegestaan te parkeren voor of binnen de afzetting, zowel tijdens als buiten de werktijden. Dit om de werkvakken bereikbaar te houden voor de aannemer en de hulp- en calamiteitendiensten.  

Overlast

Wij vragen u begrip voor de overlast die tijdens het werk kan ontstaan. Alles wordt in het werk gesteld om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Overzichtstekening