Spring naar content

Opkomstbevordering

Om de bekendheid van- en opkomst bij aankomende verkiezingen te vergroten, zet gemeente Hoeksche Waard meerdere middelen in ter promotie. Op deze manier ondersteunt zij ook alle politieke partijen bij het voeren van hun campagnes.

De gemeente deelt informatie via de website, de gemeentelijke rubriek in ‘Het Kompas’ (huis-aan-huisblad), social media en de achterzijde van de huis-aan-huis-kandidatenlijsten om de verkiezingen onder de aandacht te brengen. Daarnaast krijgen jonge kiezers die voor het eerst mogen stemmen een brief van de burgemeester.

Politieke partijen mogen zelf gedurende 4 weken voor de verkiezingsdatum sandwich- of driehoeksborden plaatsen. Deze borden kunnen op grondniveau om lantaarnpalen worden bevestigd in de hele Hoeksche Waard. Voor het plaatsen van deze borden is geen vergunning nodig en zijn geen leges verschuldigd. De politieke partijen zorgen er zelf weer voor dat deze borden binnen een week na de verkiezingsdatum worden verwijderd.

De politieke partijen kunnen uiteraard daarnaast zelf mogelijkheden voor publicatie benutten zoals huis-aan-huis-flyers, marktkraampjes, raamposters, oproepen via social media en bekendmakingen of andere berichtgeving in ‘Het Kompas’ of andere media.

Dat betekent dat gemeente Hoeksche Waard bij andere landelijke en Europese verkiezingen geen zogenoemde bordbusters met digitale posters laat maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen plaatst de gemeente verspreid over alle dorpen in de Hoeksche Waard in totaal 21 bordbusters. Deze afspraken over de bordbusters zijn op 8 oktober 2019 vastgelegd in een collegebesluit en begin 2020 afgestemd met de gemeenteraad.

Neemt u dan contact op met het team Verkiezingen via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of stuur een e-mail naar verkiezingen@gemeentehw.nl.