Spring naar content

Ondersteuningsverklaring

Met een ondersteuningsformulier verklaart u dat u een kandidatenlijst ondersteunt van een nieuwe politieke groepering. Dit betekent dat u de deelname van de betreffende groepering aan de verkiezing mogelijk maakt.

  • Een door de politieke groepering afgegeven en ingevulde, maar nog NIET ondertekende, ondersteuningsverklaring.
  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Maak online een afspraak (kies optie: legalisatie handtekening) of neem telefonisch contact met ons op. U kunt ons bereiken via telefoonnummer: 14 0186 of 088 – 647 36 47.
  • Aan de balie op het servicepunt en op de afgesproken tijd ondertekent u vervolgens persoonlijk de ingevulde ondersteuningsverklaring in het bijzijn van de baliemedewerker.
  • De baliemedewerker legaliseert (controleert aan de hand van uw identiteitsbewijs) uw handtekening en geeft de ondersteuningsverklaring aan u terug.
  • U levert de ondersteuningsverklaring in bij de betreffende groepering.

Het legaliseren van de handtekening is gratis en is mogelijk in de periode van 4 januari tot en met 1 februari 2021.