Spring naar content

Informatie en veelgestelde vragen

De komende verkiezingen moeten zo veilig mogelijk verlopen. Daarom worden de verkiezingen over meerdere dagen verspreid, namelijk over maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart. Door de ‘Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19’ is ook het aantal benodigde stembureauleden opgehoogd van 4 naar 6 personen per stembureau. Er moet namelijk gelet worden op naleving van de coronamaatregelen en dat er niet te veel mensen tegelijk binnen zijn. Deze extra dagen en aanvullende maatregelen betekenen dat er behoorlijk meer stembureauleden en tellers nodig zijn dan anders. U kunt zich aanmelden als stembureaulid voor alle beschikbare verkiezingsdata.

Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich aanmelden. Dat kan voor een hele dag (07.00 – einde telproces), een halve dag (07.00 – 14.00 uur of 14.00 uur – einde telproces) of alleen voor het tellen op 17 maart na afloop (vanaf 21.00 uur).

De vergoeding voor de werkzaamheden op een stembureau is afhankelijk van de verkiezingsdag, de functie en het aantal uren. Dit varieert van € 40,- voor alleen het tellen van de stemmen tot € 250,- voor iemand die de hele dag voorzitter is. Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Als u eerder als voorzitter, stembureaulid of teller heeft deelgenomen aan verkiezingen in gemeente Hoeksche Waard hoeft u niet op deze oproep te reageren. U heeft dan een brief met informatie ontvangen hoe u zich kunt aanmelden. Heeft u geen brief ontvangen? Laat het ons dan weten.

Iedereen die zich aanmeldt, moet verplicht een online instructie volgen (NB: dit geldt niet voor tellers). Alleen als deze met goed gevolg is afgerond, wordt iemand benoemd als stembureaulid of -voorzitter.

De maatregelen rondom corona hebben ook gevolgen voor sommige stembureaus. Deze zijn bijvoorbeeld niet groot genoeg om een veilige doorloop en voldoende ruimte voor iedereen te kunnen garanderen. Daarom bekijkt de gemeente op dit moment welke locaties wél geschikt zijn als stembureau.

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart (de extra stemdagen) zijn niet alle stembureaus open. Gemeente Hoeksche Waard zorgt ervoor dat op die dagen 8 bureaus verspreid over de Hoeksche Waard open zijn voor het uitbrengen van stemmen. De uitgebrachte stemmen mogen op maandag en/of dinsdag niet geteld worden.

Neem dan gerust op met team Verkiezingen via telefoonnummer 14 0186 of e-mail verkiezingen@gemeentehw.nl.

Contact

Bel ons (08.30 – 17.00 uur)

Mail ons