Werkdocument landbouwverkeer Hoeksche Waard vastgesteld

Donderdag 7 juni heeft regionaal verkeersveiligheidsambassadeur Leon van Noort het werkdocument landbouwverkeer Hoeksche Waard aan de leden van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard en de vertegenwoordigers van Cumela Nederland en LTO Noord overhandigd.

Eind 2017 heeft de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) een onderzoek naar de verkeersveiligheid van het landbouwverkeer in de regio uit laten voeren. In januari 2018 is het onderzoeksrapport opgeleverd. Het bevat een inventarisatie van knelpunten m.b.t. de verkeersveiligheid rondom landbouwverkeer en suggesties voor richtingen waarin gedacht moet worden over een oplossing voor deze knelpunten. Ook geeft het onderzoeksrapport een overzicht van de meest gebruikte regionale routes voor landbouwvoertuigen.

Het rapport is toegestuurd aan iedereen die heeft meegewerkt aan de inventarisatie van knelpunten, o.a. bedrijven en bewoners van de Hoeksche Waard. De RPV heeft zich vervolgens gebogen over hoe het rapport ingezet kan worden. Het onderzoeksrapport is onderdeel gemaakt van een werkdocument dat een beschrijving geeft van de werkwijze voor èn na het onderzoek. Het document is een bundeling van inhoudelijke en procedurele informatie en kan door de wegbeheerders worden gehanteerd bij geplande projecten en werkzaamheden aan wegen. Het onderzoeksrapport bevat géén oplossingen, slechts richtingen waarin gedacht moet worden bij het oplossen van knelpunten. Er komt géén apart uitvoeringsprogramma voor landbouwverkeer met een eigen budget, maar de geïnventariseerde knelpunten zullen opgelost moeten worden bij de aanleg van grootschalige infrastructuur of bij herinrichting en groot onderhoud van wegen.

De netwerkkaart die het onderzoeksrapport bevat wordt opgenomen in het Regionaal Verkeer en VervoerPlan. De in het onderzoeksrapport opgenomen knelpunten en oplossingsrichtingen op het gebied van verkeersgedrag worden ingepast in het MeerjarenuitvoeringsProgramma Verkeersveiligheid Hoeksche Waard 2017-2019 (MPV), een uitvoeringsprogramma dat zich vooral richt op verkeerseducatie, -voorlichting en -gedrag.

Het werkdocument kunt u hieronder downloaden.

Niet gevonden wat u zocht?

vergrootglasLaat het ons weten en stuur een e-mail. Wij helpen u graag verder.

U bent hier:Home | Actueel | Nieuws | Werkdocument landbouwverkeer Hoeksche Waard vastgesteld
Deel deze pagina

Bezoekadres: Waleplein 2, 3291 CZ Strijen 
Postadres: Postbus 5881, 3290 EA Strijen  
info@sohw.org 
088 - 647 12 74