Voortgangsrapportage Gebiedsagenda Hoeksche Waard West/Spuimonding

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, Gemeente Korendijk, Wereld Natuur Fonds en Havenbedrijf Rotterdam hebben, samen met inwoners en ondernemers uit het gebied, de Gebiedsagenda Hoeksche Waard West/Spuimonding ontwikkeld. Sinds de lancering van de gebiedsagenda in 2016 is er een hoop gebeurd in het gebied. Deze ontwikkelingen worden beschreven in de voortgangsrapportage 2016-2017.

In het zuidwestelijke deel van de Hoeksche Waard zetten inwoners, overheden, grondeigenaren en organisaties zich samen in voor het realiseren van kansrijke projecten gericht op het ontwikkelen en versterken van de economie, natuur en recreatie. Het doel van de projecten is het behoud van aantrekkelijke en vitale dorpen waar mensen graag willen wonen, leven en werken. Deze projecten zijn opgenomen in de Gebiedsagenda Hoeksche Waard West/Spuimonding. In mei 2016 hebben de partijen een intentieverklaring ondertekend, waarin ze aangeven invulling te willen geven aan de verschillende projecten uit de gebiedsagenda. Samen met initiatiefnemers en overheden en met behulp van procesgeld van de 4 partijen, worden inmiddels projecten voorbereid en uitgevoerd. Eén jaar na de ondertekening van de intentieverklaring is door de initiatiefnemers een voortgangsrapportage opgesteld, waarin van 18 projecten de geboekte voortgang wordt beschreven. Deze voortgangsrapportage 2016-2017 is bedoeld voor alle betrokkenen bij de gebiedsagenda. Het geeft een praktisch en enthousiasmerend overzicht van de vele ontwikkelingen sinds het ondertekenen en publiekelijk lanceren van de gebiedsagenda.

Zie voor het complete document: Voortgangsrapportage 2016-2017 Gebiedsagenda Hoeksche Waard West/Spuimonding

Niet gevonden wat u zocht?

vergrootglasLaat het ons weten en stuur een e-mail. Wij helpen u graag verder.

U bent hier:Home | Actueel | Nieuws | Voortgangsrapportage Gebiedsagenda Hoeksche Waard West/Spuimonding
Deel deze pagina

Bezoekadres: Waleplein 2, 3291 CZ Strijen 
Postadres: Postbus 5881, 3290 EA Strijen  
info@sohw.org 
088 - 647 12 74