Nieuws

Op deze pagina vindt u onze actuele nieuwsberichten. Via de link 'Archief' onderaan deze pagina kunt u onze oude nieuwsberichten vinden.

 • Bewonersavond ‘Energie besparen’ Zoomwijck Oud-Beijerland groot succes

  (12-12-2018) Lees meer
 • Informatieavond Postcoderoos groot succes

  (03-12-2018)

  Al enige jaren is HoekscheWaard Duurzaam actief. De coöperatie heeft net als de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de Hoeksche Waard een energieneutrale regio in 2040 als ambitie. Op 27 november organiseerden partijen een informatieavond waarbij HW Duurzaam bestuurslid Arie Brussaard een presentatie gaf over het Postcoderoos project.

  Lees meer
 • Provincie Zuid-Holland en Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard samen aan de slag voor betere bereikbaarheid

  (21-11-2018) Lees meer
 • Ruimtelijke analyse Hoeksche Waard Energieneutraal 2040

  (21-11-2018)

  Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) en Provincie Zuid-Holland (PZH) hebben samen met diverse organisaties in de Hoeksche Waard gewerkt aan de ‘Ruimtelijke analyse Hoeksche Waard Energieneutraal 2040’.

  Lees meer
 • Groene stroom opwekken op andermans dak met het Postcoderoosproject

  (21-11-2018)

  Wilt u ook groene stroom opwekken met zonnepanelen, maar heeft u geen geschikt dak? Kom dan op 27 november naar de voorlichtingsbijeenkomst en schrijf u in voor het Postcoderoosproject aan de Christinastraat te Numansdorp!

  Lees meer
 • Energieke Regio en OZHZ vertellen over Duurzaamheid tijdens ledenavond LTO Noord, afdeling Hoeksche Waard

  (08-11-2018)

  Op maandagavond 5 november vond in de Eendrachtshoeve te Zuid-Beijerland een ledenavond plaats van LTO Noord, afdeling Hoeksche Waard, waarbij de Energieke Regio en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) mochten komen vertellen over duurzaamheid. Wethouder Gerard den Boer, Regionaal portefeuillehouder Energie en Klimaat bij Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW), opende de ledenavond. De opkomst van de ledenavond was groot, er waren zo’n 50 agrariërs naar de bijeenkomst gekomen.

  Lees meer
 • INITIATIEVEN HOEKSCHE WAARDENMAKERIJ NOG STEEDS WELKOM!

  (30-10-2018)

  De Hoeksche Waardenmakerij is ontstaan in 2014 als een nieuwe, creatieve manier van gebiedsontwikkeling. Vier jaar later is deze manier van werken nog steeds actueel. Centraal staan (lokale) initiatiefnemers die met hun initiatief meerwaarde gaan creëren door het bundelen van de krachten tussen initiatiefnemers, maatschappelijke partners, ondernemers en overheden. De waarde van de ketens tot gevolg – de waardenketens.

  Lees meer
 • Duurzaamheidsfestival 10 oktober 2018

  (15-10-2018)

  De voetjes gingen van de vloer tijdens het Duurzaamheidsfestival Hoeksche Waard.

  Met man en macht is er geprobeerd het record energie opwekken te verbreken op de landelijke Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober in Rabobank Het Haringvliet. Daar vond het Duurzaamheidsfestival Hoeksche Waard plaats.

  Lees meer
 • Bestuurders Zuid-Holland worden bijgepraat over bereikbaarheid Hoeksche Waard

  (09-10-2018)

  Met het oog op de verbetering van de bereikbaarheid in Zuid-Holland worden regiobestuurders bijgepraat over het Mobiliteitsprogramma Hoeksche Waard. Zij krijgen onder andere informatie over ontwikkelingen van de A29, in het bijzonder over de voorgenomen renovatie van de Heinenoordtunnel.

  Lees meer
 • Persbericht: Draagvlak voor natuur en recreatie

  (25-09-2018) Lees meer
 • Persbericht: Persuitnodiging wandelroutenetwerk Z-H

  (25-09-2018)

  Het is zover, het provinciedekkend wandelroutenetwerk in Zuid-Holland is voltooid. Met de opening op 27 september a.s. van het prachtige 470 kilometers lange routenetwerk in de Hoeksche Waard sluiten we de keten aan routepaaltjes en informatieborden. Het is dan mogelijk overal in Zuid-Holland grote en kleine wandeltochten te maken over het wandelknooppuntennetwerk. De provincie Zuid-Holland is daarmee koploper op het gebied van uniform uitgezette provinciedekkende wandelroutemogelijkheden in Nederland.

  Lees meer
 • 18 jaar in vogelvlucht - Van RIHW via CHW en SOHW naar de nieuwe gemeente HW

  (25-09-2018)

  “Tijdens de laatste ROHW vergadering is dit filmpje gemaakt met de titel “18 jaar in vogelvlucht - Van RIHW via CHW en SOHW naar de nieuwe gemeente Hoeksche Waard’ – voor sommigen vast veel herkenbaar beeldmateriaal. Filmpje is in zeer korte tijd in elkaar gezet vandaar dus niet van top kwaliteit maar wel leuk!

  Lees meer
 • De Hoeksche Waard maakt een punt van 0 verkeersslachtoffers

  (14-09-2018)

  Iedereen veilig op weg en iedereen weer veilig thuis: dat willen we allemaal. Zaterdag 15 september start in Zuid-Holland een themaweek met de titel “Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers. Doe mee!”

  Lees meer
 • Duurzaamheidsfestival 10 oktober 2018 op de landelijke Dag van de Duurzaamheid

  (03-09-2018)

  De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op woensdag 10 oktober a.s. En natuurlijk doet de Hoeksche Waard hieraan mee. Met het Duurzaamheidsfestival Hoeksche Waard in Rabobank Het Haringvliet laten we zien dat de Hoeksche Waard ook zijn steentje wil bijdragen aan een toekomstbestendige woonomgeving. Wij hebben niet voor niks de ambitie gesteld om in 2040 energieneutraal te zijn!

  Lees meer
 • Nieuwsbrief Hoeksche Waard West juli 2018

  (24-07-2018)

  Lees hier de laatste nieuwsbrief Hoeksche Waard West

 • Nieuw logo Hoeksche Waard

  (16-07-2018)

  Dinsdag 10 juli stemde ook de Eerste Kamer in met de samenvoeging van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten. De gemeenten zijn al wel maanden bezig met de voorbereidingen.

  Lees meer
 • Snel Internet Hoeksche Waard

  (12-07-2018)

  De gemeenten van de Hoeksche Waard blijven op zoek naar een oplossing voor de slechte digitale bereikbaarheid in de buitengebieden.

  Lees meer
 • Hoeksche Waard in trek bij jongeren en gezinnen

  (09-07-2018)

  Sinds 2016 verhuizen er meer personen en huishoudens naar de Hoeksche Waard dan er uit vertrekken. De nieuwe aanwas zit met name in de categorieën tot 25 jaar en tussen 26 en 65 jaar. Beide categorieën beslaan ieder zo’n 45% van het totaal aantal nieuw gevestigde personen. Het vestigingsoverschot bestaat vooral uit huishoudens uit de regio Rijnmond. Dit blijkt uit de Verhuis- en woonmonitor Hoeksche Waard uitgevoerd door Onderzoekscentrum Drechtsteden in opdracht van SOHW voor de vijf gemeenten van Hoeksche Waard. De monitor volgt woningmarktontwikkelingen in de regio en de verhuisstromen van en naar het eiland

  Lees meer
 • Nieuwsbrief Coöperatie Collectief Hoeksche Waard

  (09-07-2018)

  De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard  U.A. (CCHW) organiseert de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard. Agrarisch natuurbeheer staat voor door landbouwers genomen maatregelen ter behoud en verbetering van de kwaliteit van landschap en natuur. Een boer houdt rekening met de natuurlijke flora en fauna op zijn land. Voor de Hoeksche Waard houdt dit in:
  • dat de boer voor een bepaalde datum zijn weilanden niet maait;
  • dat hij rekening houdt met de nesten van weidevogels;
  • of dat hij akkerranden aanlegt langs slootkanten voor de akkervogels, kleine zoogdieren, insecten en bijen.

  Lees nu in nieuwsbrief nummer 5 actuele zaken op het gebied van agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard.

  Lees meer
 • Zonder vergroening geen vitale Hoeksche Waard

  (02-07-2018)

  De Hoeksche Waard publiceert haar eerste economische monitor. Een verzameling van statistische gegevens over de arbeidsmarkt, de economische structuur en de ontwikkeling van de economie. Daaruit komt naar voren dat de Hoeksche Waard beschikt over een economische structuur die past bij een sub urbane regio onder de rook van een grootstedelijke regio als Rotterdam/Rijnmond.

  Lees meer
 • ‘Lang Leve Thuis’ maakt langer thuis wonen mogelijk

  (27-06-2018)

  Vorig jaar november is de campagne ‘Lang Leve Thuis’ van start gegaan in de Hoeksche Waard. 
  Een initiatief van de gemeenten om bewustwording te creëren onder bewoners van 50 jaar en
  ouder over de mogelijkheden van het langer thuis wonen.
  Binnenkort – op 7 juli – vindt de eerste informatiemarkt plaats in Numansdorp.

  Lees meer
 • Werkdocument landbouwverkeer Hoeksche Waard vastgesteld

  (07-06-2018)

  Donderdag 7 juni heeft regionaal verkeersveiligheidsambassadeur Leon van Noort het werkdocument landbouwverkeer Hoeksche Waard aan de leden van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard en de vertegenwoordigers van Cumela Nederland en LTO Noord overhandigd.

  Lees meer
 • Bereikbaarheid randvoorwaarde voor economische vitaliteit Hoeksche Waard

  (04-06-2018)

  Een aan gedeputeerde Vermeulen aangeboden rapportage van mobiliteitsonderzoeken in de Hoeksche Waard vormt de basis voor het door de regio en provincie gezamenlijk te bepalen maatregelenpakket van infrastructurele- en mobiliteitsmaatregelen om de Hoeksche Waard economisch vitaal te houden.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief Coöperatie Collectief Hoeksche Waard

  (08-05-2018)

  De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard  U.A. (CCHW) organiseert de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard. Agrarisch natuurbeheer staat voor door landbouwers genomen maatregelen ter behoud en verbetering van de kwaliteit van landschap en natuur. Een boer houdt rekening met de natuurlijke flora en fauna op zijn land.

  Lees meer
 • Tweede Kamer stemt in met fusie Hoeksche Waard

  (24-04-2018)

  De Tweede Kamer heeft dinsdag 24 april ingestemd met het samenvoegen van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. De nieuwe gemeente Hoeksche Waard gaat met ingang van 1 januari 2019 van start.

  Het besluit betekent meer duidelijkheid voor de vijf gemeenten en de drie gemeenschappelijke regelingen. Met de beslissing van de Tweede Kamer is de besluitvorming over de fusie nog niet volledig afgerond. Ook de Eerste Kamer moet nog haar akkoord geven. De verwachting is dat dit besluit voor de zomervakantie genomen wordt. De voorbereidingen op de samenvoeging zijn al enige maanden geleden gestart en liggen op schema. De gemeenten waren dit wettelijk verplicht en voelen zich er ook verantwoordelijk voor dat de nieuwe gemeente Hoeksche Waard er op 1 januari 2019 voor de inwoners kan zijn.

 • Veel interesse in Natuurlijk Ondernemen Hoeksche Waard-West

  (03-04-2018)

  In het Wapen van Nieuw-Beijerland vond 26 maart de aftrap plaats van Natuurlijk Ondernemen Hoeksche Waard-West.

  Lees meer
 • Postcoderoos Zonnepanelen

  (28-03-2018)

  De vijf gemeenten zijn samen met HoekscheWaardDuurzaam gestart met het Postcoderoosproject Zonnepanelen.

  Lees meer
 • Het Hoeksche Waards Dames Peloton zorgt voor de veiligheid van de groep

  (25-03-2018)

  Op zaterdag 24 maart heeft Het Hoeksche Waards Dames Peloton een training wegkapitein gevolgd. Leon van Noort, wethouder van gemeente Binnenmaas en regionaal ambassadeur verkeersveiligheid Hoeksche Waard ondersteunt het initiatief van Het Hoeksche Waards Dames Peloton van harte.

  Lees meer
 • Zuid-Hollandse Gemeenten ondertekenen Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw

  (15-03-2018)

  Deze week ondertekenden netbeheerder Stedin en 31 gemeenten uit Zuid-Holland het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw, waaronder de 5 Hoeksche Waardse gemeenten.

  Lees meer
 • Jongeren Duurzaamheidscafé

  (12-03-2018)

  Aan dit duurzaamheidscafé hebben ruim 70 jongeren van 5 vwo van CSG Willem van Oranje uit Oud-Beijerland deelgenomen.

  Lees meer
 • Natuurlijk Ondernemen in Hoeksche Waard-West

  (12-03-2018)

  Binnen de Gebiedsagenda Hoeksche Waard-West/Spuimonding trekken Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, Gemeente KorendijkProvincie Zuid-HollandWereld Natuur FondsHavenbedrijf Rotterdam en Natuurmonumenten gezamenlijk op. Voor het project Leenherenpolder wordt nu gezocht naar initiatiefnemers die natuur en ondernemerschap bij elkaar brengen binnen vier thema’s: recreatieactiviteiten, zakelijk, horeca en verblijf.

  Lees meer
 • Nu of nooit snel internet buitengebied Hoeksche Waard

  (08-02-2018)

  Grote delen van het buitengebied van de Hoeksche Waard kampen al jaren met een slechte en trage internetverbinding.

  En dat terwijl internet steeds belangrijker wordt in het dagelijks leven. Een oplossing lijkt nabij: de vijf Hoeksche Waardse gemeenten hebben  het bedrijf Greenet bereid gevonden een aantal vast-draadloze antennes in de Hoeksche waard te plaatsen, waarbij abonnees gegarandeerd een minimale downloadsnelheid van 30 Mb/s krijgen.

  Lees meer
 • Staat u straks aan het roer in de Hoeksche Waard?

  (08-02-2018)

  Denkt u er wel eens over na om politiek actief te worden, maar weet u niet precies wat de mogelijkheden zijn? Of wilt u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet u niet hoe? Volg dan de cursus Politiek Actief.

  Lees meer
 • Wedstrijd: 'NLDelta Challenge: Deel de Delta!'

  (08-02-2018)

  Om Nationaal Park NLDelta sterker, bekender en zichtbaarder te maken organiseren de initiatiefnemers van NLDelta een wedstrijd voor studenten en pas afgestudeerden. Wie heeft het beste vernieuwende idee, ontwerp of plan om mensen NLDelta te laten beleven? Voor de uitvoering van het winnende concept is € 40.000 beschikbaar.

  Lees meer
 • SOHW jaarprogramma 2018 vastgesteld

  (30-01-2018)

  Op basis van de ambities en doelstellingen in het Uitvoeringsprogramma SOHW 2015-2018 heeft het dagelijks bestuur van het SOHW het jaarprogramma 2018 vastgesteld, dat bestaat uit projecten, verplichtingen en activiteiten. Het geeft inzicht in het doel, de te verwachten resultaten, de betrokken partijen en de middelen die SOHW en de gemeenten moeten inzetten. Het jaarprogramma is op dezelfde manier ingedeeld als het uitvoeringsprogramma.

  U kunt het jaarprogramma hier downloaden.

  Lees meer
 • Personeelsdiensten Hoeksche Waard wint Vliegwielprijs Pact van de Waard

  (27-12-2017)

  Vanuit het Pact van de Waard wordt jaarlijks de Vliegwielprijs toegekend aan een initiatief wat bijdraagt aan de vitaliteit van de Hoeksche Waard. Dit jaar gaat de prijs naar Personeelsdiensten Hoeksche Waard.

  Lees meer
 • Voortgangsrapportage Gebiedsagenda Hoeksche Waard West/Spuimonding

  (19-12-2017)

  Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, Gemeente Korendijk, Wereld Natuur Fonds en Havenbedrijf Rotterdam hebben, samen met inwoners en ondernemers uit het gebied, de Gebiedsagenda Hoeksche Waard West/Spuimonding ontwikkeld. Sinds de lancering van de gebiedsagenda in 2016 is er een hoop gebeurd in het gebied. Deze ontwikkelingen worden beschreven in de voortgangsrapportage 2016-2017.

  Lees meer
 • Project Tuinwereld – gasloze woningen in de Hoeksche Waard

  (18-12-2017)

  Hét prestigeproject van de Hoeksche Waard, zo wordt het ook wel genoemd.Project Tuinwereld in Oud-Beijerland is het eerste nieuwbouwproject in de Hoeksche Waard waarbij volledig gasloze woningen worden gebouwd. Het sluit perfect aan bij de energievisie die vorig jaar door de Hoeksche Waard is opgesteld: energieneutraal zijn in 2040. Een gesprek met wethouder Piet van Leenen, projectontwikkelaar Leonard Batenburg en projectleider Arian Pleizier.

  Lees meer
 • Tussenrapportage monitoring effecten van akkerranden in de Hoeksche Waard 2017

  (23-11-2017)

  Wat is het belang van akkerranden voor de biodiversiteit en de landbouw in de Hoeksche Waard? Om deze vraag zo goed mogelijk te onderzoeken hebben diverse organisaties, samen met agrarische bedrijven de handen in een geslagen. Het gaat hierbij om het Ministerie van I&M, SOHW, Stichting Veldleeuwerik, CCHW, HWL, PPO Westmaas, Stichting EIS en de Universiteit van Amsterdam (UvA).

  Lees meer
 • Nieuwe groene cirkel in Hoeksche Waard

  (23-11-2017)

  Gedeputeerde Han Weber nam deel aan de startbijeenkomst van de nieuwe Groene Cirkel voor duurzame en innovatieve landbouw en voedselketens in de
  Hoekse Waard.

  Lees meer
 • Informatiekaart mantelzorg

  (22-11-2017)

  Zorgt u langdurig en onbetaald voor een familielid, vriend(in) of kennis met een verstandelijke- of lichamelijke beperking, chronische aandoening, dementie of een psychiatrische achtergrond? Dan bent u mantelzorger.

  Lees meer
 • Uitnodiging 2e atelierbijeenkomst energietransitie Hoeksche Waard

  (10-11-2017)

  Graag nodigen wij u hierbij uit voor de 2e van een drietal atelierbijeenkomsten over de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie in de Hoeksche Waard op maandag 27 november. 

  Lees meer
 • Reageren op wetsvoorstel herindeling Hoeksche Waard kan tot 27 november

  (03-11-2017) Lees meer
 • Kick-off campagne Lang Leve Thuis

  (02-11-2017)

  Op 1 november vond de aftrap plaats van de campagne ‘Lang Leve Thuis’ in de regio Hoeksche Waard. Dit werd feestelijk gevierd met zo’n 40 inwoners, initiatiefnemers en vertegenwoordigers uit de Hoeksche Waard.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief Samenleving - Wonen, Welzijn en Zorg

  (01-11-2017) Lees meer
 • Energievraagstuk als kans voor Hoeksche Waard

  (01-11-2017) Lees meer
 • NLDelta heeft uitvoeringsplan ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken

  (17-10-2017)

  Na het winnen van de prijs Mooiste Natuurgebied van Nederland heeft NLDelta een uitvoeringsplan ingediend bij het Ministerie van Economische zaken. Hierin staat hoe zij het prijzengeld gaan besteden. Dit NLDelta uitvoeringsprogramma 2017-2018 bevat o.a. acht projecten die direct bijdragen aan het realiseren van de ambities uit ons Ambitieboek ‘Dit is onze natuur’. De projecten worden uitgevoerd in samenwerking met partners in het gebied, waaronder ondernemers en overheden. Wij vertellen u graag over de voortgang van een aantal van deze projecten.

  Lees meer
 • Video over de toekomst van de Hoeksche Waard

  (17-10-2017)

  Samen met de provincie start de regio Hoeksche Waard een gebiedsprogramma om de ontwikkeling in de regio te stimuleren. De titel van het gebiedsprogramma luidt: “Hoeksche Waard werkt: dé voedingsbodem voor de Randstad”.

  In de video komen Gert-Jan Metselaar (Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard), Leon Noordam (Novifarm), Kevin Theuns (ondernemer jachthaven Strijensas), Henk van den Berg (Hoeksche Waard Duurzaam) en de scholieren Jayden, Kasper en Frederique aan het woord over de toekomst van de Hoeksche Waard.

  Lees meer
 • Wetsvoorstel Hoeksche Waard naar de Tweede Kamer voor behandeling

  (14-10-2017)

  De ministerraad heeft op vrijdag 13 oktober 2017 het wetsvoorstel tot fusie van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard en het voorstel van de Raad van State, verstuurd naar de Tweede Kamer voor behandeling.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief Coöperatie Collectief Hoeksche Waard

  (03-10-2017)

  De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard  U.A. (CCHW) organiseert de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard. Agrarisch natuurbeheer staat voor door landbouwers genomen maatregelen ter behoud en verbetering van de kwaliteit van landschap en natuur. Een boer houdt rekening met de natuurlijke flora en fauna op zijn land. Voor de Hoeksche Waard houdt dit in:
  • dat de boer voor een bepaalde datum zijn weilanden niet maait;
  • dat hij rekening houdt met de nesten van weidevogels;
  • of dat hij akkerranden aanlegt langs slootkanten voor de akkervogels, kleine zoogdieren, insecten en bijen.

  Lees nu in nieuwsbrief nummer 10 actuele zaken op het gebied van agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard.

  Lees meer
 • Uitnodiging Energy Tour Hoeksche Waard

  (28-09-2017)

  Wat is een beter moment om stil te staan bij uw energieverbruik dan op de Dag van de Duurzaamheid? Dinsdag 10 oktober staat voor ondernemers in de regio Hoeksche Waard in het teken van energie besparen en geld verdienen aan duurzaamheid. Wij nodigen u van harte uit om onze 'Energy Tour Hoeksche Waard' te bezoeken op drie verschillende locaties bij u in de buurt.

  Download voor meer informatie de uitnodiging onderaan dit bericht.

  Dit is een gezamenlijk bericht van Stichting Energieke Regio Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard en Rabobank Het Haringvliet

  Lees meer
 • Themaweek “Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers”

  (15-09-2017)

  Zaterdag 16 september start de eerste Themaweek “Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers” in Zuid-Holland. Tijdens deze week vinden er allerlei verkeersveiligheidsevenementen plaats. De themaweek vormt de aftrap van de gelijknamige campagne van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH), de negen verkeersveiligheidsambassadeurs en de regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten en partners in Zuid-Holland.

   

  Lees meer
 • Succesvolle NLDelta-on-Tour: excursie door Biesbosch en Haringvliet met betrokken partners

  (11-09-2017)

  Onder de noemer NLDelta-on-Tour maakten 8 september meer dan 80 betrokkenen van NLDelta een rondtoer door het gebied Biesbosch-Haringvliet. NLDelta organiseerde de gezamenlijke excursie om de partners te bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming van het ambitieboek 'Dit is onze natuur', waarmee NLDelta vorig jaar oktober de juryprijs won bij de verkiezing 'Mooiste natuurgebied van Nederland'.

  Lees meer
 • DAG VAN DE DEMOCRATIE IN DE HOEKSCHE WAARD

  (28-08-2017)

  Op zaterdag 9 september vieren we de internationale Dag van de Democratie. Ter gelegenheid hiervan organiseren de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard die dag uiteenlopende activiteiten onder de noemer ‘Open politiek in de Hoeksche Waard’.

  Lees meer
 • ‘Beleef het en Eet het!’ ook dit jaar weer van start

  (08-08-2017)

  Je eigen groenten oogsten. Het kan ook deze zomer weer bij Martin de Ruiter in Strijen.

  Lees meer
 • Samen zorgen we voor een veilig thuis in de Hoeksche Waard

  (26-07-2017)

  In de Hoeksche Waard hebben ruim 20 organisaties die met ouderen werken besloten gezamenlijk op te treden tegen ouderenmishandeling. Samen willen we zorgen dat iedereen een veilig thuis heeft.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief Samenleving - Wonen, Welzijn en Zorg

  (25-07-2017) Lees meer
 • Aankomst etappe wielerevenement in Hoeksche Waard definitief van de baan

  (07-07-2017)

  Etappe aankomst niet in Hoeksche Waard

  Lees meer
 • Rabobank Cultuurprijs in de Hoeksche Waard

  (06-07-2017)

  Rabobank Haringvliet organiseert in nauwe samenwerking met DOK-C, Platform voor kunst en cultuur Hoeksche Waard en de gezamenlijke gemeenten (SOHW) de Rabobank Cultuurprijs 2017. Eens in de twee jaar zal deze prijs worden uitgereikt. Het doel is om ruim de aandacht te vestigen op de rijkdom aan kunst en cultuur in de Hoeksche Waard, het maatschappelijk belang te onderstrepen en de ontwikkeling van talent te stimuleren.

  Lees meer
 • Samenwerking Haringvliet in een stroomversnelling

  (30-06-2017)

  Gemeenten, provincie Zuid-Holland en maatschappelijke partners gaan zich gezamenlijk inzetten om natuur en recreatie rond het Haringvliet naar een hoger plan te tillen.

  Lees meer
 • Regio en provincie intensiveren samenwerking

  (30-06-2017)

  Hoeksche Waard werkt: dé voedingsbodem voor de Randstad

  Lees meer
 • Het laatste nieuws van de Hoeksche Donderdag

  (29-06-2017) Lees meer
 • Wonen in een vitale Hoeksche Waard

  (28-06-2017)

  In de nieuwe Regionale Woonvisie Hoeksche Waard 2030 staat de vitaliteit van de regio centraal. Om die te bewaken, zet de regio in op meer kwaliteit en extra woningbouw ten behoeve van de instroom van gezinnen.

  Lees meer
 • Ondertekening Gebiedsprogramma Hoeksche Waard werkt

  (26-06-2017)

  Aanstaande vrijdag 30 juni ondertekenen de deelnemende partijen om 16.15 uur het nieuwe Gebiedsprogramma voor de Hoeksche Waard.

  Lees meer
 • Vwo-ers adviseren over duurzaamheid

  (21-06-2017)

  De 5de klas vwo leerlingen van het Hoeksch Lyceum uit Oud-Beijerland hebben het lesproject over duurzaamheid afgesloten met presentaties voor genodigden en opdrachtgevers. De leerlingen hebben zich bij het vak ANW gedurende twee maanden bezig gehouden met vraagstukken over circulaire economie, sociale duurzaamheid, schone energie in de Hoeksche Waard en duurzame landbouw.

  Lees meer
 • Staatssecretaris van Dam bezoekt Tiengemeten in NLDelta

  (20-06-2017)

  Vandaag bezocht Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken NLDelta. Samen met Frans van Zijderveld van Natuurmonumenten, Marius Brants van het Droomfondsproject Haringvliet en Paul Boogaard, wethouder Gemeente Korendijk maakte hij een wandeling over het eiland Tiengemeten.

  Lees meer
 • Bezoek het mooie Fort Buitensluis

  (13-06-2017)

  Binnen de Hoeksche Waard ligt Fort Buitensluis (ook wel Fort Numansdorp genoemd). Fort Buitensluis is gelegen nabij de kern Numansdorp, direct aan het Hollandsch Diep en naast de uitmonding van het havenkanaal dat leidt tot de Dorpshaven. Het Fort en het bijbehorende ‘Gat van de Majoor’ hebben een lange geschiedenis. Sinds 1874 maakt het Fort deel uit van de stelling Hollandsch Diep en Volkerak. Sinds die tijd, en daarom ook in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, vervulde het Fort zijn rol.

  Lees meer
 • Winnende foto Fotowedstrijd Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) bekend!

  (13-06-2017)

  In april jl. heeft de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) akkerbouwers in de Hoeksche Waard opgeroepen om foto’s van het verplaatsen van nesten  of het beschermen of “ontwijken “ daarvan tijdens de werkzaamheden op hun akker met ons te delen.

  Lees meer
 • Hoeksche Zaken magazine

  (13-06-2017)

  Het mooie magazine Hoeksche Zaken is weer uit. Een prachtig en nuttig magazine waarbij een deel van ondernemend Hoeksche Waard onder de aandacht gebracht wordt.

  Lees meer
 • Drukbezochte bewonersavond groepsaankoop zonnepanelen Hoeksche Waard

  (30-05-2017)

  De bewonersavond, die namens de 5 gemeenten, het SOHW en Hoeksche Waard Duurzaam, georganiseerd werd door het Regionaal Energieloket Hoeksche Waard in het gemeentehuis van Binnenmaas op 24 mei, trok flink wat belangstellenden.

  Lees meer
 • Belanghebbendenbijeenkomst Economische Agenda Hoeksche Waard

  (30-05-2017)

  Op maandag 15 mei jl. vond een eerste interactieve bijeenkomst plaats over de economische toekomst van de Hoeksche Waard. Deze bijeenkomst werd georganiseerd rondom de Economische Transformatie Monitor (ETM). Met als doel dat regionale belanghebbenden elkaar leren kennen en beter weten te vinden. Zodat zij samen concrete stappen kunnen nemen om de maximale groeipotentie van de regio te realiseren.

  Lees meer
 • Leerlingen presenteren over duurzaamheid

  (16-05-2017)

  Woensdagavond 10 mei gaven leerlingen van de 5de klassen vwo van CSG Willem van Oranje uit Oud-Beijerland presentaties over duurzaamheid.

  Lees meer
 • Voorinschrijving collectieve aankoop zonnepanelen

  (16-05-2017)

  Door deelname aan de collectieve aankoop die half mei start kunnen woningeigenaren eenvoudig en voordelig zonnepanelen aankopen.

  Lees meer
 • Samenwerken aan een economisch aantrekkelijke Hoeksche Waard

  (09-05-2017)

  Bijeenkomst versterking economie Hoeksche Waard

  Hoe blijft de Hoeksche Waard ook in de toekomst economisch aantrekkelijk? Om tot het antwoord op deze vraag te komen, zijn diverse ondernemers, overheid en onderwijs op 15 mei 2017 uitgenodigd om samen na te denken over de economische toekomst van de Hoeksche Waard.

  Lees meer
 • Start collectieve aankoop zonnepanelen Hoeksche Waard

  (02-05-2017)

  Door deelname aan de collectieve groepsaankoop kunnen woningeigenaren eenvoudig en voordelig zonnepanelen aankopen. Het Regionaal Energieloket Hoeksche Waard organiseert de actie in samenwerking met de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard, vertegenwoordigd in het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW)
  en HoekscheWaardDuurzaam (HWD).

  Lees via onderstaande link meer over de informatieavonden en hoe je vrijblijvend kunt mee doen.

   

  Lees meer
 • Oude telefoonnummers gemeentehuizen Hoeksche Waard vervallen

  (25-04-2017)

  Per 1 mei 2017 vervallen definitief de oude 0186- en 078-telefoonnummers van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten. De gemeentehuizen van Cromstrijen, Korendijk en Oud-Beijerland zijn dan alleen nog te bereiken via het nummer 14 0186. Binnenmaas en Strijen zijn alleen nog telefonisch bereikbaar via 14 078.

  Lees meer
 • Informatieavond Startcoach

  (06-04-2017)

  Op woensdag 12 april wordt er een Startcoach informatieavond gehouden in het gemeentehuis in Oud-Beijerland.

  Lees meer
 • Bibliotheek Oud-Beijerland verhuist naar het Oude Raadhuis

  (30-03-2017)

  De kogel is door de kerk. De bibliotheek van Oud-Beijerland verhuist einde van het jaar van cultureel centrum de Lindenhoeve aan de Steenenstraat naar het Oude Raadhuis.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief Samenleving maart 2017

  (30-03-2017) Lees meer
 • Top 3 Hoeksche Pluim presenteert zich

  (21-03-2017) Lees meer
 • Agrarische ondernemers uit de Hoeksche Waard in Markthal

  (21-03-2017)

  Deze week staan drie agrarische ondernemers uit de Hoeksche Waard in een pop-up store in de Markthal Rotterdam.

  Lees meer
 • Ahmed Aboutaleb, Arnoud Rodenburg en André Borgdorff brengen bezoek aan de GersVers pop-up store

  (21-03-2017)

  Vandaag brachten de burgemeesters Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Arnoud Rodenburg (Midden-Delfland) en André Borgdorff (Binnenmaas) een bezoek aan de GersVers pop-up store.
   

  Lees meer
 • Burgerpeiling in Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk

  (07-03-2017)

  Op 5 juli 2016 besloten Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland tot een herindeling van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard. Provinciale Staten hebben op 22 februari 2017 het Herindelingsadvies Hoeksche Waard vastgesteld. Dit is het voorstel aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de samenvoeging van de huidige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de gemeente Hoeksche Waard met ingang van 1 januari 2019. Provinciale Staten hebben daarnaast de motie aangenomen van SP mede namens CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SGP/CU. Daarin roepen zij GS en de gemeenten in de Hoeksche Waard op om de inwoners te betrekken bij de toekomst van de nieuwe gemeente en ruimte te bieden voor burgerparticipatie en eigenheid van dorpen.

  Lees meer
 • Woonconferentie Hoeksche Waard

  (28-02-2017)

  Tijdens de Woonconferentie Hoeksche Waard zal een belangrijke stap worden gezet om te komen tot een nieuwe woonvisie voor de Hoeksche Waard. Met diverse stakeholders en inwoners wordt die avond aan de hand van vijf thema’s een dialoog gevoerd.

  Lees hier meer over de Woonconferentie Hoeksche Waard.

 • Collectieve groepsaankoop woningisolatie Hoeksche Waard

  (14-02-2017)

  Heeft u plannen om uw woning te isoleren? U kunt nog tot eind februari meedoen met de collectieve groepsaankoop voor woningisolatie voor alle woningeigenaren in de Hoeksche Waard. Schrijf u vóór 28 februari in via de gele button op www.regionaalenergieloket.nl/hoeksche-waard.

  Lees meer
 • Wethouders bezoeken ’t Huys te Hoecke

  (24-01-2017)

  Dinsdag 17 januari werd de zorginstelling van Zorgwaard ‘‘t Huys te Hoecke’ in Puttershoek bezocht. De wethouders Duurzaamheid kregen in het kader van het project Energieke Regio Hoeksche Waard een rondleiding door het pand, in eigendom van HW Wonen. ’t Huys te Hoecke maakt deel uit van de ‘Wijk van je Leven’, waar zorg voor ouderen en gehandicapten wordt gecombineerd met woningen en activiteiten voor actieve senioren, starters en gezinnen. Samen met Zorgwaard wil HW Wonen haar vastgoed verduurzamen.

  Lees meer
 • Drukbezochte bewonersavond groepsaankoop woningisolatie Hoeksche Waard

  (24-01-2017)

  De bewonersavond, die namens de 5 gemeenten, het SOHW en Hoeksche Waard Duurzaam, georganiseerd werd door het Regionaal Energieloket Hoeksche Waard in het gemeentehuis van Oud-Beijerland op 17 januari, trok flink wat belangstellenden.

  Lees meer
 • Heeft u plannen om uw woning te isoleren?

  (24-01-2017)

  Kom dan naar de derde en laatste informatieavond collectieve groepsaankoop woningisolatie op dinsdag 31 januari 2017 om 19.15 uur voor woningeigenaren in de vijf Hoeksche Waardse gemeenten, in het gemeentehuis van Cromstrijen, Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp.

  Lees meer
 • Informatieavond collectieve woningisolatie bewoners Hoeksche Waard

  (17-01-2017)

  Het Regionaal Energieloket organiseert op 17 januari 2017 voor de tweede keer een informatieavond voor de collectieve woningislotatie. Er volgen dit jaar nog 2 andere informatieavonden, nog één in Oud-Beijerland en één in Cromstrijen.

  Lees via onderstaande link meer over de informatieavond.

  Lees meer
 • Cursus Gastheer ter promotie van Haringvliet regio’s

  (17-01-2017)

  Natuur en landschap spelen een steeds belangrijkere rol bij het kiezen van een vakantiebestemming of uitstapje. Een regio kan daarop inspelen door de bezoekers te informeren wat er allemaal te doen en te zien is. Recreatieondernemers die meer weten over hun eigen landschap, hebben een streepje voor. Zeker in het Haringvliet, waar de zeearend boven je hoofd cirkelt, en we binnenkort weer kunnen genieten van oer-Hollandse deltanatuur. Daarom organiseert IVN komende maanden de cursus Gastheer van het Haringvliet voor recreatieondernemers.

  Lees meer
 • Jaarprogramma 2017 vastgesteld

  (10-01-2017)

  Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 20 december 2016 het Programma 2017 vastgesteld.

  Lees meer
 • Moeilijke formulieren en wazige brieven

  (10-01-2017)

  Het is soms lastiger dan het lijkt: een formulier invullen. Het ene document spreekt voor zich, het andere document lijkt wel abracadabra. Speciaal voor die situaties is er inloopspreekuur Formulierenhulp van Humanitas – vijf keer per maand in de Bibliotheek Hoeksche Waard.

  Lees meer
Archief

Niet gevonden wat u zocht?

vergrootglasLaat het ons weten en stuur een e-mail. Wij helpen u graag verder.

U bent hier:Home | Actueel | Nieuws
Deel deze pagina

Bezoekadres: Waleplein 2, 3291 CZ Strijen 
Postadres: Postbus 5881, 3290 EA Strijen  
info@sohw.org 
088 - 647 12 74