Spring naar content

Meedenken over het programmaplan Duurzaamheid

Grond die wegzakt onder uw huis door hevige regenval? Een mislukte aardappeloogst door extreme weersomstandigheden? Of plastic afval dat uw omgeving vervuilt? Verduurzaming is 1 van de 7 belangrijkste opgaven* van onze gemeente voor de komende jaren. We willen een duurzame Hoeksche Waard waar we trots op zijn en dat helemaal klaar is voor de toekomst. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is en blijft. Waar we kunnen blijven genieten van de natuur, de rust en de ruimte. En waar ruimte is en blijft voor ondernemerschap en vernieuwing. Al dat moois willen we behouden, versterken en doorgeven aan toekomstige generaties.

In het concept programmaplan Duurzaamheid staan de doelen en inspanningen beschreven, die bijdragen aan onze duurzame toekomst. Het plan is nog niet helemaal af. U kunt ons helpen het plan compleet te maken door mee te lezen, te reageren en aan te vullen waar nodig. Er zit veel kennis en ervaring in onze samenleving. En die willen we graag benutten.

Reageren kan tot 30 augustus. Iedere Hoeksche Waarder kan meedoen en een steentje bijdragen aan een duurzame en leefbare Hoeksche Waard. Ook u kunt het verschil maken!

*De 7 opgaven van gemeente Hoeksche Waard zijn: Inclusieve samenleving, Economie, Wonen, Veiligheid, Mobiliteit, Cultuur en Duurzaamheid.

Zo kunt u reageren

 • Bekijk het concept programmaplan en de presentatie met speerpunten
  Verder naar beneden op deze pagina staat het concept programmaplan Duurzaamheid. Deze kunt u op uw gemak lezen en bekijken. Kost u dit te veel tijd of moeite? U kunt ook de presentatie bekijken met de belangrijkste speerpunten uit het plan. Zo krijgt u snel een beeld van de inhoud (op hoofdlijnen) van het plan. De presentatie vindt u ook verderop de pagina.
 • Geef uw reactie via het online formulier
  Onder het concept programmaplan kunt u reageren op het plan via het online formulier. Dit start met een korte vragenlijst met een aantal vaste vragen voor iedereen. Vervolgens kunt u een open reactie geven op het plan via een reactieveld. Wat vindt u goed aan het programma, wat mist u of ziet u liever anders of welke aanvullende ideeën heeft u? Ook kunt u hier uw vragen stellen.
 • Neem deel aan de groeps-chat
  Ook kunt u op het formulier aangeven dat u graag deelneemt aan een online groeps-chat met wethouder Huibert Steen, verantwoordelijk voor het programma Duurzaamheid. In deze chatsessie kunt u uw vragen of ideeën bespreken. Wat u wilt bespreken, zet u in het formulier. De chatsessies worden nog gepland. Let op, deze vinden plaats vóór 1 september. Meldt u zich dus op tijd aan. U ontvangt dan binnenkort een e-mail met informatie.

Wilt u graag meedenken over het programmaplan Duurzaamheid en lukt dit niet online? Neem dan even contact met ons op om te kijken wat er mogelijk is via e-mail duurzaamheid@gemeentehw.nl of telefoon 088 647 36 47.

Concept programmaplan Duurzaamheid

Belangrijk: dit is een voorlopige versie. Juist met uw inbreng willen we hier een 100%-plan van maken!

Speerpunten uit het programmaplan Duurzaamheid

De vragenlijst en uw reactie

 • Vragenlijst

 • Vragen met een rood * zijn verplicht. De vragenlijst wordt tussentijds niet opgeslagen. Als u de pagina afsluit zonder dat u op ‘Versturen’ heeft geklikt, dan moet u de volgende keer opnieuw beginnen.
 • 2. Er is in het programmaplan 1 ambitie ‘De Hoeksche Waard klimaatneutraal in 2050’ gesteld met hieronder 4 strategische doelen. Ieder doel hoort bij 1 van de 4 programmathema’s. De programmathema’s zijn: energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie. In hoeverre kunt u zich vinden in de strategische doelen?
 • Uw reactie

 • We zijn benieuwd wat u verder van het plan vindt. Aanvullingen en ideeën op deze conceptversie van het programmaplan Duurzaamheid zijn van harte welkom. Geef aan wat u bijvoorbeeld goed of minder goed vindt. Of wat u mist in het plan? Ook kunt u uw vragen hier stellen.
 • Chatten met de wethouder

 • Wilt u graag over het programmaplan in gesprek met wethouder Huibert Steen tijdens een groeps-chat? Geef dat dan hier aan. Belangrijk: geef hieronder aan wat u wilt bespreken en vermeld uw naam en e-mailadres. Alleen dan wordt er met u contact opgenomen om deel te nemen aan een chatsessie. Er worden meerdere chatsessies georganiseerd. Als toch blijkt dat het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal plaatsen, dan kan het zijn dat u niet kunt deelnemen. De chatsessies worden nog gepland en vinden plaats voor 1 september. Meldt u zich dus op tijd aan.
  (Let op: vul ‘Mijn vraag/idee om te bespreken’, uw naam en e-mailadres in!)
 • Contact en verslag

 • Het kan zijn dat we een vraag hebben over uw reactie op het programmaplan. Hieronder kunt u aangeven of wij dan contact met u op mogen nemen. Ook kunt u aangeven of uw graag de samenvatting van de reacties op het plan per e-mail wilt ontvangen. Deze samenvatting verzenden wij na de zomer.
 • Mijn gegevens

 • Graag krijgen we een algemeen beeld van wie met ons heeft meegedacht. Zodat we weten of er reacties uit de verschillende leeftijdsgroepen en dorpen zijn. Wilt u hiervoor onderstaande vragen beantwoorden?
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat doen we met uw reactie?

Op de eerste plaats natuurlijk hartelijk bedankt dat u met ons mee wilt denken en heeft gereageerd. Alle binnengekomen reacties worden bekeken door de gemeente en indien mogelijk ook verwerkt in het plan. Van alle reacties wordt een samenvatting gemaakt, die na de zomer op deze pagina en de gemeentelijke mediakanalen wordt gedeeld. Ook versturen we de samenvatting per e-mail als u dat in het formulier hierboven heeft aangegeven en uw e-mailadres heeft ingevuld.

Kent u iemand die een (klimaat)hart heeft voor de Hoeksche Waard
Vraag hem of haar ook op het programmaplan Duurzaamheid te reageren. Vriendelijk bedankt alvast.

Meer informatie & contact:

Heeft u nog vragen of ideeën? Laat het ons gerust weten via duurzaamheid@gemeentehw.nl.

Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard.

Het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt snel, mede door toedoen van de mens. Ook in de Hoeksche Waard merken we de gevolgen van de klimaatverandering. De zeespiegel stijgt. Het weer wordt steeds onheilspellender met langdurige droogte, enorme hitte en dan weer extreme regenval in korte tijd. Met als gevolg ondergelopen straten en kelders, verdroging van het gewas en ook in de natuur zijn de gevolgen merkbaar. De diversiteit aan dieren en planten loopt schrikbarend terug. En door menselijke consumptie en energieverbruik raken natuurlijke grondstoffen op, stoten we veel broeikasgassen uit en is afval een groeiend probleem.

Inspanningen zijn nodig om onze ambitie te verwezenlijken. Die ambitie is kort maar krachtig: de Hoeksche Waard klimaatneutraal in 2050. Daarmee bedoelen we dat alles wat we in de Hoeksche Waard doen geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. De CO2-uitstoot en die van andere broeikasgassen is dan 0. Dit betekent dat we CO2-uitstoot verminderen en deze compenseren waar dat niet mogelijk is.

Doorgaan op de oude weg is geen optie. Daarom willen we samen met u stappen maken om Hoeksche Waard duurzamer, vitaal en toekomstbestendig te maken. Dat betekent dat we allemaal bewuster moeten omgaan met de natuur en het milieu, bewuster consumeren, niet zomaar iets weggooien, de CO2-uitstoot verminderen door bijvoorbeeld minder autogebruik, materialen hergebruiken, woningen goed isoleren (energie besparen), zorgen voor gesloten kringlopen (circulaire economie), onze flora en fauna in stand houden (biodiversiteit optimaliseren/stimuleren). Dit biedt ons allemaal nieuwe economische kansen.

Er zijn al verschillende voorbeelden, die laten zien dat we al best wel op de goede weg zijn naar een duurzame Waard. Kijk naar de proef van provincie Zuid-Holland, Connexxion, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard met bussen die rijden op waterstof. Hierbij worden fossiele brandstoffen (benzine en diesel) vervangen door groene, duurzame alternatieven. Ook de multifunctionele accommodatie Boezem & Co in Oud-Beijerland is een mooi voorbeeld van het hergebruik van materialen. Hier worden oude spijkerbroeken van Hoeksche Waarders ingezet als isolatiemateriaal. Nog een voorbeeld is het opwekken van wind- en zonne-energie, onder meer via de ontwikkeling van windpark Oude Mol in Strijensas en het zonnepark van Suiker Unie in Puttershoek. Ook de akkerranden zijn een prachtig voorbeeld van verbinding tussen voedselproductie en agrarisch natuurbeheer enerzijds en landschappelijke kwaliteiten en biodiversiteit anderzijds. Daarbij beschermen de akkerranden niet alleen gewassen, maar ziet het er ook nog eens mooi uit en dragen ze bij aan biodiversiteit.

Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard.

Bedankt voor uw tijd!

Disclaimer: We hebben deze online pagina met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden. De gemeente is vrij om wijzigingen aan het getoonde door te voeren.