Processen verbaal verkiezingen waterschappen

Na sluiting van de stembureaus maakt elk bureau een proces verbaal met daarin de verantwoording over het verloop van de stemming en de telling van de stemmen.