Spring naar content

Inclusieve samenleving

We staan in de Hoeksche Waard voor een inclusieve, sociale en verbonden samenleving. Dit doen we met elkaar: met inwoners, bewoners- en maatschappelijke organisaties, bedrijven en alle andere partijen.

Maar wat betekent dat nou, inclusief?

Het woord zegt het eigenlijk al: een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen erbij hoort, iedereen telt, iedereen zich veilig voelt, iedereen meedoet en iedereen tot zijn recht komt. Wat inwoners zelf kunnen, dat doen zij zelf. Maar zijn er inwoners die hulp nodig hebben? Dan staan we dicht bij hen en helpen hen. We staan dicht bij hen, zodat niemand tussen wal en schip valt.

Iedereen telt in de Hoeksche Waard

Er gebeurt heel veel in de Hoeksche Waard om er voor te zorgen dat we die inclusieve samenleving zijn en blijven. Te veel om hier te benoemen. Maar we geven graag een paar voorbeelden.

Regenbooggemeente Hoeksche Waard

In de eerste raadsvergadering van gemeente Hoeksche Waard is bijvoorbeeld een motie aangenomen om regenbooggemeente te zijn. Het zijn van een regenbooggemeente houdt in dat wij intensief aandacht willen besteden aan het thema seksuele diversiteit.

Thuis in de Kern

We streven er naar dat ouderen en mensen met een beperking in de Hoeksche Waard, ongeacht hun woonplek, zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen in een daarvoor geschikte (zo nodig aangepaste) woning met basisvoorzieningen op ‘pantoffel’ afstand of bereikbaar met vervoer op maat en zo nodig met passende ondersteuning. Verschillende partijen werken er aan om deze doelstelling mogelijk te maken, waaronder naast de gemeente ook zorgaanbieders als Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard.