Pagina opties

Groter

Toegankelijkheid website wijkteamhw.nl

Onderstaande toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op basis van de onderzoeksrapporten van Stichting Accessibility d.d. 30 juli 2019. U kunt deze rapporten onderaan de pagina downloaden.

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Hoeksche Waard streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de websiteWijkteam Hoeksche Waard die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Wijkteam Hoeksche Waard te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Hoeksche Waard is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Gemeente Hoeksche Waard verklaart dat de website Wijkteam Hoeksche Waard gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 01-10-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Hoeksche Waard, P. Boogaard (Wethouder).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-01-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gemeentehw.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met Ombudscommissie Hoeksche Waard.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website Wijkteam Hoeksche Waard is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Hoeksche Waard dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • Beschrijving:[beknopte beschrijving van de afwijking]
   • Oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • Gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • Alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • Maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen

Technische afwijkingen
 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving: Het tekstalternatief beschrijft het logo niet goed. Het PDF-bestand met een persbericht bevat afbeeldingen zonder alternatieve teksten.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.wijkteamhw.nl/ staat het logo van het wijkteam. Het tekstalternatief beschrijft het logo niet goed (“Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard”). Het PDF document met een persbericht (https://www.wijkteamhw.nl/document.php?m=139&fileid=26194&f=70072e2832cd79c0f92cd860d63726ac&attachment=1&c=23233) heeft een logo bovenaan iedere pagina en een aantal logo’s in de footer. Deze zijn niet getagd als afbeeldingen (maar als artefact opgemaakt). Hierdoor ontbreken dus ook de alternatieve teksten van deze logo’s die de logo’s omschrijven. Daarnaast staan nog twee transparante afbeeldingen op beide pagina’s direct boven de logo’s van de footer. Deze afbeeldingen moeten genegeerd kunnen worden en kunnen dus in dit geval beter als artefact worden getagt, of verwijderd worden als ze geen functie hebben.
  • Gevolg: Mensen die blind zijn missen hierdoor dat het om het Wijkteam gaat, en weten niet wat er op de afbeeldingen staat.
  • Alternatief: Uit de tekst op de website blijkt ook dat het om het wijkteam gaat. Er zijn geen alternatieven voor de afbeeldingen.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd een alternatieve tekst toe te voegen aan het logo. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost. Het PDF-bestand is verwijderd.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving: Het PDF-bestand met het persbericht bevat koppen die niet als kop zijn opgemaakt.
  • Oorzaak: Het PDF document met een persbericht (https://www.wijkteamhw.nl/document.php?m=139&fileid=26194&f=70072e2832cd79c0f92cd860d63726ac&attachment=1&c=23233) heeft visueel een aantal kopteksten. Dit zijn de volgende koppen:- Persbericht- Wijkteam Cromstrijen-Korendijk gestart- Tweede wijkteam - Regie over eigen leven krijgen- Eén begeleider- Contact- Noot voor de redactie. Alleen de kopteksten “Eén begeleider” en “Contact” zijn met een header tag in het PDF document getagged, namelijk als h1. Hier kan overigens beter een h2 gebruikt worden en de h1 alleen voor de eerste kop, namelijk “Persbericht”.
  • Gevolg: De structuur van het document is niet goed voor te lezen door hulpsoftware.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij het gebruik van hulpsoftware.
  • Maatregel: Het PDF-bestand is verwijderd. Het probleem is opgelost. We hebben geen hertest uitgevoerd, omdat de website op 1 april 2020 volledig wordt vernieuwd. Deze website zal dan uitgebreid getest worden op toegankelijkheid.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 02-12-2019
 3. SC 1.4.10 - Opnieuw plaatsen [niveau AA]
  • Beschrijving: Bij inzoomen moet er horizontaal gescrold worden.
  • Oorzaak: Voor dit SC is het de bedoeling dat mensen met slecht zicht de pagina kunnen inzoomen zonder dat het noodzakelijk is om in twee dimensies te scrollen. Bij deze website is het noodzakelijk om in twee dimensies te scrollen. Dit geldt voor alle webpagina’s. Dit komt omdat de layout vast gezet is en niet responsive is. https://www.wijkteamhw.nl/
  • Gevolg: Het is bij inzoomen extra vermoeiend om alle tekst te lezen omdat er horizontaal gescrold moet worden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief, de tekst is echter wel te bereiken.
  • Maatregel: Leverancier is gevraagd te voorkomen dat er een horizontale schuifbalk nodig is bij inzoomen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving: Het kruimelpad heeft op sommige plaatsen een te laag contrast.
  • Oorzaak: Er is een contrastswitch aanwezig, waarmee het contrast van de gehele website veranderd kan worden. Als deze functie is geactiveerd is bij de onderzochte webpagina's het contrast in orde, op 1 ding na. Op pagina https://www.wijkteamhw.nl/wijkteam/contactgegevens-wijkteam_46922/heeft de lichtbruine tekst van de broodkruimel een te laag contrast van 2,3:1 met de witte achtergrond. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Dit komt op meerdere pagina’s voor bij het broodkruimelpad.
  • Gevolg: Slechtzienden en kleurenblinden kunnen problemen hebben bij het lezen van het kruimelpad.
  • Alternatief: Ook op andere manieren is te navigeren naar de voorgaande pagina.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het contrast van het kruimelpad te verhogen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving: De twee tabbladen op de homepage zijn niet met het toetsenbord te bedienen.
  • Oorzaak: Op de homepage (https://www.wijkteamhw.nl/ ) staan twee tabbladen “Snel naar” en “Links”. Deze zijn niet met het toetsenbord te bedienen.
  • Gevolg: Het niet mogelijk voor iemand die de muis niet kan gebruiken om het Tabblad “Links” te activeren en de bijbehorende links te kunnen zien en gebruiken.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij het gebruik van toetsenbordnavigatie.
  • Maatregel: Leverancier is gevraagd de twee tabbladen op de homepage toegankelijk te maken voor toetsenbordbediening. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving: De skiplink is niet als eerste geplaatst. De skiplink verwijst niet naar het kruimelpad.
  • Oorzaak: Er zijn skiplinks aanwezig. De skiplink naar de unieke content moet alleen als eerste link worden geplaatst. Hier is de eerste link naar de zoeken functie. De focus gaat na de skiplinks wel direct naar de unieke inhoud, maar daarmee zijn eigenlijk de skiplnks zelf de repeterende inhoud die op elke pagina terugkomt en dus overgeslagen moet kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat de skiplink naar de unieke content als eerst wordt geplaatst. Op iedere pagina (behalve de homepage) gaat de skiplink ook niet naar het begin van de unieke inhoud. Het broodkruimelpad is namelijk ook uniek op iedere pagina en dus zou daar de skiplink naartoe moeten verwijzen. Deze is echter in de tab-volgorde na de tekst geplaatst en dat is niet logisch (zie ook Succescriterium 2.4.3).
  • Gevolg: De skiplink is niet meteen te gebruiken omdat de zoekfunctie als eerste staat. Het kruimelpad is niet direct te bereiken met de skiplink.
  • Alternatief: De elementen zijn wel met het toetsenbord te bereiken, alleen niet via de snelste weg.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de skiplink als eerste te plaatsen, en ook te laten verwijzen naar het kruimelpad. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving: Het PDF-bestand met het persbericht bevat geen titel.
  • Oorzaak: Het PDF document met een persbericht (https://www.wijkteamhw.nl/document.php?m=139&fileid=26194&f=70072e2832cd79c0f92cd860d63726ac&attachment=1&c=23233) heeft geen titel gekregen. Deze hoort opgegeven te zijn in de bestandseigenschappen, maar ontbreekt daar.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan niet voorlezen waar het bestand over gaat.
  • Alternatief: Via de bestandsnaam en omliggende tekst kan bepaald worden wat voor PDF-bestand het is.
  • Maatregel: Het PDF-bestand is verwijderd. Het probleem is opgelost. We hebben geen hertest uitgevoerd, omdat de website op 1 april 2020 volledig wordt vernieuwd. Deze website zal dan uitgebreid getest worden op toegankelijkheid.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 02-12-2019
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving: De focusvolgorde bij toetsenbordnavigatie met de tabtoets is niet logisch.
  • Oorzaak: De Tab volgorde gaat nu van de unieke content naar de header en dan naar de footer. Dit is niet heel logisch, maar het verandert de betekenis van de informatie van die drie delen niet direct.Binnen het content gedeelte gaat de focus eerst naar de tekst, dan naar het broodkruimelgedeelte en daarna naar de optie om de pagina te delen op sociale media. Hier is het niet logisch en niet handig dat het broodkruimelpad tussen de content en de optie om die content te delen staat. Het zou logischer en duidelijker zijn als het broodkruimelpad eerst kwam, dan de tekst en als laatste de opties voor delen op social media.Zie bijvoorbeeld https://www.wijkteamhw.nl/wijkteam/contactgegevens-wijkteam_46922/
  • Gevolg: Dit kan verwarrend zijn voor de bezoeker.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij toetsenbordnavigatie.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de tabvolgorde aan te passen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving: De focus is niet altijd goed zichtbaar bij toetsenbordbediening.
  • Oorzaak: De focus indicator is op veel plaatsen op alle webpagina’s in Chrome, Firefox, Internet Explorer en Edge slecht zichtbaar. Op pagina https://www.wijkteamhw.nl/ is de focus na de laatste link in het tabblad ‘snel naar’ niet meer zichtbaar. Hij zit dan op de links achter het tabblad ‘Links’. Dit is niet de bedoeling. Of de links moeten dan zichtbaar worden, of de focus mag er niet op komen.
  • Gevolg: Hierdoor is het bijna onmogelijk om goed te kunnen navigeren over de webpagina’s omdat je niet altijd weet wanneer je welk interactief element kunt bedienen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij toetsenbordbediening.
  • Maatregel: Leverancier is gevraagd de focus op alle elementen goed zichtbaar te laten zijn. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving: De accessible name van het logo komt niet overeen met de zichtbare tekst. Het zoekveld heeft geen accessible name.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.wijkteamhw.nl/wijkteam/contactgegevens-wijkteam_46922/ staat een logo van ‘Wijkteam’. De zichtbare tekst is geen onderdeel van de ‘accessible name’. Voor dit SC moet de zichtbare tekst onderdeel zijn van de programmatische naam (accessible name). Het zoekveld heeft geen ‘accessible name’ omdat het label die eraan gekoppeld is leeg is.
  • Gevolg: Bij gebruik van spraakinvoer kan de zichtbare tekst niet gebruikt worden om de besturingselementen te activeren. Het zoekveld is niet met spraakbediening direct benaderbaar.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij gebruik van spraakinvoer.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de alternatieve tekst van het logo aan te passen, en het zoekveld een accessible name te geven. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 11. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving: Er is een grammaticale fout gemaakt in de broncode.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.wijkteamhw.nl/ is een dubbel attribuut class gebruikt. <ul class="skiplinks" class="no_solr">
  • Gevolg: Dit kan een parse error veroorzaken bij het gebruik van hulpsoftware.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij het gebruik van hulpsoftware.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het dubbele attribuut aan te passen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving: Het zoekveld en de twee tabbladen op de homepage hebben geen door software te bepalen naam. Van de twee tabbladen is niet door software te bepalen welke actief is.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.wijkteamhw.nl/ staat een zoekveld. Dit veld heeft geen door software te bepalen naam, omdat de label die hieraan gekoppeld is leeg is. Dit label is visueel verborgen, maar is dus ook leeg gelaten. Op de homepage staan ook twee tabbladen, namelijk “snel naar” en “Links”. Dit zijn h2 elementen die interactief zijn gemaakt door middel van JavaScript. De interactieve ‘rol’ hiervan is niet door software te bepalen. Hier kunnen beter links gebruikt worden en/of WAI-ARIA technieken die bedoeld zijn voor tabbladen. Daarnaast is door de vorm en kleur ook visueel duidelijk welk van de twee tabbladen ‘actief’ is. Dit is nu ook niet door hulpsoftware te bepalen. Dit kan eventueel door middel van een aria-current attribuut, of door verborgen tekst bij de h2 kopregels. Let dan op dan geen display:none; of visbility:hidden; wordt gebruikt voor het verbergen, want dan wordt het genegeerd door hulpsoftware.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan niet bepalen welke rol een bepaald element heeft, en welk tabblad actief is.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij het gebruik van hulpsoftware.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd een label toe te voegen aan het zoekveld, en de tabbladen aan te passen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://www.gemeentehw.nl/organisatie/toegankelijkheid_49841/item/toegankelijkheid-website-wijkteamhwnl_29131.html#Onderzoeksrapporten
  • onderzoeksdatum: 31-07-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan12maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel
 • https://www.gemeentehw.nl/organisatie/toegankelijkheid_49841/item/toegankelijkheid-website-wijkteamhwnl_29131.html#Onderzoeksrapporten
  • onderzoeksdatum: 31-07-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan12maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

We hebben zoveel mogelijk gevonden problemen opgelost. Rond 1 april 2020 gaan we live met een volledig vernieuwde website, waarmee naar verwachting de overige problemen opgelost zijn. Deze website zal dan opnieuw uitgebreid getest worden op toegankelijkheid.

Versie 1.1

Onderzoeksrapporten

U kunt onderstaand de onderzoeksrapporten downloaden waar deze verklaring op is gebaseerd.