Pagina opties

Groter

Toegankelijkheid website jeugdteamhw.nl

Onderstaande toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op basis van de onderzoeksrapporten van Stichting Accessibility d.d. 30 juli 2019. U kunt deze rapporten onderaan de pagina downloaden.

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Hoeksche Waard streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de websiteJeugdteam Hoeksche Waard die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Jeugdteam Hoeksche Waard te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Hoeksche Waard is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Gemeente Hoeksche Waard verklaart dat de website Jeugdteam Hoeksche Waard gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 01-10-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Hoeksche Waard, P. Boogaard (Wethouder).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-01-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gemeentehw.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met Ombudscommissie Hoeksche Waard.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website Jeugdteam Hoeksche Waard is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Hoeksche Waard dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • Beschrijving:[beknopte beschrijving van de afwijking]
   • Oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • Gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • Alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • Maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen

Technische afwijkingen
 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving: Lijstitems zijn opgemaakt als koppen.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.jeugdteamhw.nl/jeugdteam/consultatiebureaus-in-de-hoeksche-waard_41282/ staat een lijst. Bij ieder lijstonderdeel is de tekst opgemaakt met h2 koppen. Als er geen tekst onder staat is dit geen kop. Deze kunnen beter gewoon alleen als link worden opgemaakt. Dit komt ook voor op pagina https://www.jeugdteamhw.nl/jeugdteam/meest-gestelde-vragen-over-jeugdhulp_41198/
  • Gevolg: Voorleessoftware leest kopteksten voor terwijl het lijstitems zijn.
  • Alternatief: Er is geen alternatief voor voorleessoftware.
  • Maatregel: De lijstitems zijn aangepast. Het probleem is opgelost. We hebben geen hertest uitgevoerd, omdat de website op 1 april 2020 volledig wordt vernieuwd. Deze website zal dan uitgebreid getest worden op toegankelijkheid.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 02-12-2019
 2. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving: 1.4.10 Bij inzoomen moet horizontaal gescrold worden. 1.4.12 De tekst van het tweede menu-item onder contactgegevens valt buiten het vakje.
  • Oorzaak: 1.4.10 Voor dit succescriterium is het de bedoeling dat mensen met slecht zicht de pagina kunnen inzoomen zonder dat het noodzakelijk is om in twee dimensies te scrollen. Bij deze pagina’s is het noodzakelijk om in twee dimensies te scrollen, dus niet goed voor dit succescriterium. Dit komt omdat hier geen responsive design is gebruikt. https://www.jeugdteamhw.nl/ 1.4.12 Op pagina https://www.jeugdteamhw.nl/jeugdteam/contactgegevens-jeugdteams_41189/ valt de tekst van het tweede menu item buiten het vakje.
  • Gevolg: 1.4.10 Bij inzoomen kost het extra moeite om de tekst te lezen omdat er horizontaal gescrold moet worden. 1.4.12 Als er met de muis overheen wordt gehoverd of als dit menu is geselecteerd valt het laatste woord ‘Jongeren’ weg.
  • Alternatief: 1.4.10 De tekst is wel te lezen, alleen met een extra handeling. 1.4.12 Er is geen alternatief
  • Maatregel: 1.4.10 Leverancier is gevraagd het ontwerp zo aan te passen dat er bij inzoomen geen horizontale scrollbalk nodig is. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost. 1.4.12 De tekst van het menu-item is ingekort. Het probleem is opgelost. We hebben geen hertest uitgevoerd, omdat de website op 1 april 2020 volledig wordt vernieuwd. Deze website zal dan uitgebreid getest worden op toegankelijkheid.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving: De standaard tekst in de zoekbalk heeft een te laag contrast.
  • Oorzaak: Er is een contrastswitch aanwezig, waarmee het contrast van de gehele website veranderd kan worden. Als deze functie is geactiveerd, is bij de onderzochte webpagina's het contrast in orde, op 1 ding na. Op pagina https://www.jeugdteamhw.nl/ staat een zoekbalk met placeholder tekst. Deze placeholder tekst heeft een te laag contrast van 3,9:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Dit komt elke onderzochte pagina voor.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om de standaard tekst in het zoekveld te lezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief, het is ook zonder deze tekst duidelijk dat in het vak zoekwoorden getypt kunnen worden.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het contrast van de standaard tekst in het zoekveld te verhogen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 4. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving: De twee tabbladen op de voorpagina zijn niet met het toetsenbord te bedienen.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.jeugdteamhw.nl staan twee tabbladen ‘Snel naar’ en ‘Links’. Deze zijn niet met het toetsenbord te bedienen.
  • Gevolg: Het is niet mogelijk voor iemand die de muis niet kan gebruiken om het tabblad ‘Links’ te activeren en de bijbehorende links te kunnen zien.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij toetsenbordnavigatie.
  • Maatregel: Leverancier is gevraagd de twee tabbladen op de homepage toegankelijk te maken voor toetsenbordbediening. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 5. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving: De skiplink staat niet als eerste op de pagina, en verwijst niet naar het kruimelpad.
  • Oorzaak: Er zijn skiplinks aanwezig. De skiplink naar de unieke content moet alleen als eerste link worden geplaatst. Hier is de eerste link naar de zoeken functie. De focus gaat na de skiplinks wel direct naar de unieke inhoud, maar daarmee zijn eigenlijk de skiplinks zelf de repeterende inhoud die op elke pagina terugkomt en dus overgeslagen moet kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat de skiplink naar de unieke content als eerste wordt geplaatst.Op iedere pagina (behalve de homepage) gaat de skiplink ook niet naar het begin van de unieke inhoud. Het broodkruimelpad is namelijk ook uniek op iedere pagina en dus zou daar de skiplink naartoe moeten verwijzen. Deze is echter in de tab-volgorde na de tekst geplaatst en dat is niet logisch.
  • Gevolg: De skiplinks zijn nu zelf repeterende inhoud geworden die overgeslagen kan worden. Ook is het kruimelpad niet direct toegankelijk.
  • Alternatief: Er is geen alternatief, tekst en onderdelen zijn wel te bereiken, alleen niet via een snelle weg.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de skiplinks als eerste op de pagina te zetten, en ook te laten 'springen' naar het kruimelpad. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 6. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving: De tabvolgorde is niet logisch.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.jeugdteamhw.nl/jeugdteam/contactgegevens-jeugdteams_41189/ gaat de Tab volgorde nu van de unieke content naar de header en dan naar de footer. Dit is niet heel logisch, maar het verandert de betekenis van de informatie van die drie delen niet direct. Dit is dus niet fout, maar kan beter. Binnen het content gedeelte gaat de focus eerst naar de tekst, dan naar het broodkruimelgedeelte en daarna naar de optie om de pagina te delen op sociale media. Hier is het niet logisch en niet handig dat het broodkruimelpad tussen de content en de optie om die content te delen staat. Het zou logischer en duidelijker zijn als het broodkruimelpad eerst kwam, dan de tekst en als laatste de opties voor delen op social media. Dit komt op meerdere pagina's voor.
  • Gevolg: Het is niet handig dat het kruimelpad tussen de content en de optie om die content te delen staat.
  • Alternatief: Er is geen alternatief, alle onderdelen zijn wel te bereiken met de tabtoets, alleen niet in logische volgorde.
  • Maatregel: Leverancier is gevraagd de volgorde van de elementen aan te passen bij gebruik van de tabtoets. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving: De focus is op veel plaatsen moeilijk zichtbaar.
  • Oorzaak: De focus is op veel plaatsen in Chrome, Firefox, Internet Explorer en Edge moeilijk zichtbaar. Op pagina https://www.jeugdteamhw.nl/ staan zes blokken met allemaal twee links. De eerste link is slecht zichtbaar en de tweede link is niet zichtbaar. De focus is na de laatste link in het tabblad ‘Snel naar’ niet meer zichtbaar. De focus zit dat in het tabblad ‘Links’ welke niet opent. Of dit tabblad moet automatisch zichtbaar worden, of de focus mag niet op de links onder het Tabblad "links" komen.
  • Gevolg: Het is niet altijd visueel zichtbaar waar de focus zich bevindt, dit is lastig bij toetsenbordnavigatie.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij toetsenbordnavigatie.
  • Maatregel: Leverancier is gevraagd de focus goed zichtbaar te laten zijn op alle elementen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving: Het label van het zoekveld komt niet overeen met de zichtbare tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.jeugdteamhw.nl/ heeft het zoekveld geen ‘toegankelijkheidsnaam’ omdat het label die eraan gekoppeld is leeg is. De zichtbare tekst wat in de zoekbalk staat moet ook hieraan toegevoegd worden. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Voor dit succescriterium moet de zichtbare tekst onderdeel zijn van de programmatische (toegankelijkheidsnaam), zodat mensen met spraakinvoer de zichtbare tekst kunnen gebruiken om de besturingselementen te activeren.
  • Gevolg: Bij gebruik van spraakinvoer kan dit problemen geven met het activeren van besturingselementen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij gebruik van spraakinvoer.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het label aan te passen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving: Er is een grammaticale fout gemaakt in de broncode.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.jeugdteamhw.nl is een dubbel attribuut class gebruikt.<ul class="skiplinks" class="no_solr">
  • Gevolg: Door dit dubbel attribuut treedt er mogelijk een parse error op bij gebruik van hulpsoftware.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij het gebruik van hulpsoftware.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het dubbele attribuut aan te passen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving: De rol van het zoekveld en de twee tabbladen op de homepage is niet door software te bepalen.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.jeugdteamhw.nl staat een zoekveld. Dit veld heeft geen door software te bepalen naam, omdat het label die hieraan gekoppeld is leeg is. Er staan onderaan twee tabbladen, ‘Snel naar’ en ‘Links’. Dit zijn h2 elementen die interactief zijn gemaakt door middel van JavaScript. De interactieve ‘rol’ hiervan is niet door software te bepalen. Daarnaast is door de vorm en kleur visueel duidelijk welk van de twee tabbladen actief is. Dit is nu ook niet door hulpsoftware te bepalen. Deze statusinformatie ontbreekt.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan niet aan blinde bezoekers voorlezen wat de rol is van het zoekveld en de twee tabbladen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij het gebruik van hulpsoftware.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd een label en statusinformatie toe te voegen aan het zoekveld en de twee tabbladen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://www.gemeentehw.nl/organisatie/toegankelijkheid_49841/item/toegankelijkheid-website-jeugdteamhwnl_29134.html#Onderzoeksrapporten
  • onderzoeksdatum: 04-09-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan12maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel
 • https://www.gemeentehw.nl/organisatie/toegankelijkheid_49841/item/toegankelijkheid-website-jeugdteamhwnl_29134.html#Onderzoeksrapporten
  • onderzoeksdatum: 04-09-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan12maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

Rond 1 april 2020 gaan we live met een volledig vernieuwde website, waarmee naar verwachting de problemen opgelost zijn. Deze website zal dan opnieuw uitgebreid getest worden op toegankelijkheid.

Versie 1.1

Onderzoeksrapporten

U kunt onderstaand de onderzoeksrapporten downloaden waar deze verklaring op is gebaseerd.