Pagina opties

Groter

Toegankelijkheid website hwwerkt.nl

Onderstaande toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op basis van de onderzoeksrapporten van Stichting Accessibility d.d. 30 juli 2019. U kunt deze rapporten onderaan de pagina downloaden.

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Hoeksche Waard streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de websiteHW werkt! die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website HW werkt! te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Hoeksche Waard is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Gemeente Hoeksche Waard verklaart dat de website HW werkt! gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 01-10-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Hoeksche Waard, P. Boogaard (Wethouder).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-01-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gemeentehw.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Ombudscommissie Hoeksche Waard.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website HW werkt! is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Hoeksche Waard dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • Beschrijving:[beknopte beschrijving van de afwijking]
   • Oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • Gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • Alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • Maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen

Technische afwijkingen
 1. SC 1.3.5 - Identificeer doel van invoer [niveau AA]
  • Beschrijving: De invoervelden van het contactformulier bevatten geen 'autocomplete' attribuut.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.hwwerkt.nl/hwwerkt/contact_49175/ staat een invoerformulier waar onder andere het e-mailadres van de gebruiker moet worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen. Dit is hier niet het geval. Dit kan door het attribuut ‘autocomplete’ aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld e-mailadres: autocomplete=”email”.
  • Gevolg: Formuliervelden zoals e-mailadres worden niet automatisch ingevuld op basis van eerder ingevulde formulieren.
  • Alternatief: De formuliervelden kunnen handmatig worden ingevuld.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het attribuut 'autocomplete' toe te voegen aan de invoervelden van het formulier. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 2. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving: 1.4.11 De randen van de velden van het contactformulier hebben te weinig contrast.
  • Oorzaak: 1.4.11 Op pagina https://www.hwwerkt.nl/hwwerkt/contact_49175/ staat onderaan de pagina een formulier met twee invoervelden. De randen van deze velden hebben een te laag contrast. De randen van de invoervelden hebben een contrast van 2,4:1. Het contrast moet minimaal 3:1 zijn. Dit komt op meerdere pagina’s voor. In de zoekbalk op iedere pagina staat een icoon van een vergrootglas. Het contrast hiervan is slechts 1,7:1 met de achtergrond en dat is te laag.
  • Gevolg: De invoervelden zijn mogelijk niet goed zichtbaar voor kleurenblinde of slechtziende mensen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het contrast van de invoervelden van het formulier te verhogen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving: De URL's in de zoekresultaten hebben onvoldoende contrast.
  • Oorzaak: Er is een contrastswitch aanwezig, waarmee het contrast van de gehele pagina veranderd kan worden. Als deze functie is geactiveerd is bij de onderzochte webpagina’s het contrast grotendeels in orde. Op 1 ding na. Op pagina https://www.hwwerkt.nl/hwwerkt/zoeken_49679/?trefwoord=garantiebanen hebben de grijze url's onder de zoekteksten een te laag contrast van 1,6:1 met de witte achtergrond.
  • Gevolg: Kleurenblinde of slechtziende bezoekers kunnen problemen hebben met het lezen van de URL's.
  • Alternatief: De URL's bij de zoekresultaten zijn extra informatie en hebben verder geen functie. Ze zijn niet klikbaar. De link zit op de titel erboven. Door deze titel en de beschrijving van het zoekresultaat is duidelijk naar welke pagina genavigeerd wordt.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de URL's in de zoekresultaten meer contrast te geven. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 4. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving: De webpagina is lastig te bedienen met het toetsenbord.
  • Oorzaak: De pagina is in het algemeen lastig te bedienen met het toetsenbord. Als er met de tabtoets door de pagina wordt genavigeerd, komt de tabfocus op de contrast knop en gaat dan niet verder. Je kan dan nog wel terug. Met de pijltjes toetsen kan je tussen de pagina’s wisselen. Maar je kan het verhaal op de tweede pagina niet lezen omdat je niet naar beneden kan scrollen met het toetsenbord.Soms zijn de knoppen voor hoog contrast etc. al op de eerste pagina zichtbaar, soms blijven ze op de tweede pagina staan.Soms blijft de tweede pagina voor de helft in beeld als er terug gegaan wordt naar de eerste pagina waardoor de linker helft van de eerste pagina niet zichtbaar is.Als je op de pagina bent met het toetsenbord kom je niet meer uit de pagina (bijvoorbeeld in de menu balk van de browser) met het toetsenbord.Het is de bedoeling dat alle content op deze pagina bereikt en bediend kan worden met het toetsenbord. Dit is van belang voor onder andere blinden en mensen met een motorische beperking.
  • Gevolg: Blinde mensen en mensen met een motorische beperking ondervinden problemen bij het navigeren met het toetsenbord.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij het gebruik van toetsenbordnavigatie.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de website goed bedienbaar te maken met het toetsenbord. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 5. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving: De skiplink werkt niet goed op de homepage.
  • Oorzaak: Er is in de HTML code een skiplink aanwezig om herhalende content te omzeilen.In Chrome op pagina https://www.hwwerkt.nl/ werkt deze alleen niet. De focus begint gewoon bij het logo en gaat dan naar het menu en daarna naar de unieke content. De focus komt dus niet als eerste op de skiplink(s).In Firefox, IE en Edge werkt de skiplink op de homepage ook niet. Op andere pagina’s werkt hij wel gewoon goed.
  • Gevolg: Op de homepage kan met toetsenbordbediening niet direct 'gesprongen' worden naar de content van de pagina.
  • Alternatief: De content is wel te bereiken met het toetsenbord door eerst langs andere elementen te gaan.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de skiplink goed te laten werken op de homepage. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 6. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving: De toetsenbordfocus is bij de vier blokken op de pagina Subsidies & Regelingen niet zichtbaar.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.hwwerkt.nl/ is de toetsenbordfocus na de link ‘Subsidies & regelingen" bij de vier blokken niet zichtbaar, deze staat dan op de link ‘Niet meer eenzaam dankzij schildersbaan’. Het moet altijd zichtbaar zijn waar de focus zich bevindt, dit is van belang voor onder andere mensen met een motorische beperking die het toetsenbord gebruiken om op de pagina te navigeren en ook de pagina kunnen zien.
  • Gevolg: Bezoekers die toetsenbordnavigatie gebruiken kunnen niet zien waar de focus zich bevindt.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij gebruik van toetsenbordnavigatie.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de focus zichtbaar te laten zijn op alle elementen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 7. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving: De accessible name van het logo en het zoekveld komt niet overeen met de zichtbare tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.hwwerkt.nl staat linksboven het logo van ‘HW werkt’. Deze afbeelding heeft als alternatieve tekst ‘gemeente hwwerkt’. Deze tekst bevat niet alle zichtbare tekst. De tekst ‘Werk voor iedereen’ moet nog toegevoegd worden. De alternatieve tekst is de ‘accessible name’ in dit geval. De ‘accessible name’ wordt bij spraakbediening gebruikt om het element (de link in dit geval) te kunnen bedienen. De ‘accessible name’ moet alle zichtbare tekst bevatten. Op deze pagina staat ook een zoekveld. De zichtbare tekst (placeholder tekst) is geen onderdeel van de ‘accessible name’. Die is nu ‘Zoeken”. De placeholder tekst moet hier aan toegevoegd worden.
  • Gevolg: Bij spraakbediening kunnen problemen ontstaan omdat de accessible name niet overeenkomt met de zichtbare tekst.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij gebruik van spraakbediening.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de accessible name van logo en zoekveld overeen te laten komen met de zichtbare tekst. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 8. SC 3.3.1 - Fout identificatie [niveau A]
  • Beschrijving: Als het contactformulier foutief wordt ingevuld verschijnt er geen foutmelding maar een instructie of een suggestie.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.hwwerkt.nl/hwwerkt/contact_49175/ staat een formulier met twee velden die verplicht zijn. Wordt er niks ingevuld of een fout e-mailadres dan krijg je alleen een melding over het eerste veld ‘e-mailadres’. Deze melding is ook geen foutmelding maar een instructie. Hier staat wel netjes een foutsuggestie bij. Is het e-mailadres goed ingevuld en het tweede veld nog niet ingevuld krijg je een melding over het tweede veld, wat ook geen foutmelding is maar een suggestie. Als er meerdere fouten zijn dienen deze allemaal benoemd te worden, zodat ze allemaal in één keer opgelost kunnen worden. Een goede foutmelding zou kunnen zijn ‘U heeft geen geldig e-mailadres ingevuld.’ Dit komt op meerdere pagina's voor.
  • Gevolg: Het is niet meteen duidelijk dat er een veld foutief is ingevuld.
  • Alternatief: Er is geen alternatief, wel kan uit de invulinstructie en de suggestie afgeleid worden dat er een veld niet goed is ingevuld.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd meldingen bij foutief invullen van een formulier aan te merken als een foutmelding. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving: De broncode van de website bevat enkele grammaticale fouten.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.hwwerkt.nl staan duplicate id’sid="content-aside-second" id="main_content"id="newswys-wrapper" Op pagina https://www.hwwerkt.nl/hwwerkt/werkzoekende_49235 staat een duplicate idid="modulecontent"
  • Gevolg: Bij gebruik van hulpsoftware kunnen parse-errors voorkomen.
  • Alternatief: Bij gebruik van hulpsoftware is er geen alternatief.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de grammaticafouten in de broncode te herstellen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020
 10. SC 4.1.3 - Statusmeldingen [niveau AA]
  • Beschrijving: Als het contactformulier foutief wordt ingevuld kan niet programmatisch bepaald worden dat de melding die verschijnt een statusbericht is.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.hwwerkt.nl/hwwerkt/contact_49175/ staat een formulier onder aan de pagina. Als er onjuiste waarden worden ingevuld verschijnt er een melding. Deze melding is een statusbericht en deze moet als zodanig programmatisch bepaald kunnen worden. Dat is nu niet het geval.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan bijvoorbeeld aan een blinde niet meedelen dat er een melding is verschenen en wat die melding is.
  • Alternatief: Bij gebruik van hulpsoftware is er geen alternatief.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de role=”alert” aan het HTML-element van de melding toe te voegen. We blijken gebruik te maken van een verouderd sjabloon. Op 1 april 2020 gaan we live met een vernieuwde website. Dit probleem is daarmee opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-04-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://www.gemeentehw.nl/organisatie/toegankelijkheid_49841/item/toegankelijkheid-website-hwwerktnl_29137.html#Onderzoeksrapporten
  • onderzoeksdatum: 04-09-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan12maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel
 • https://www.gemeentehw.nl/organisatie/toegankelijkheid_49841/item/toegankelijkheid-website-hwwerktnl_29137.html#Onderzoeksrapporten
  • onderzoeksdatum: 04-09-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan12maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

Rond 1 april 2020 gaan we live met een volledig vernieuwde website, waarmee naar verwachting de problemen opgelost zijn. Deze website zal dan opnieuw uitgebreid getest worden op toegankelijkheid.

Versie 1.1

Onderzoeksrapporten

U kunt onderstaand de onderzoeksrapporten downloaden waar deze verklaring op is gebaseerd.