Pagina opties

Groter

Samenstelling college B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van gemeente Hoeksche Waard. De waarnemend burgemeester, Govert Veldhuijzen, is zowel voorzitter van het college als van de gemeenteraad. Daarnaast telt het college 5 wethouders en de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Elk collegelid behartigt een aantal taken, ook wel portefeuilles genaamd. De wethouders zijn daarnaast zogenaamde 'dorpswethouders' voor onze dorpen en buurtschappen. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is eerste adviseur voor het college en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.

college Hoeksche Waard

v.l.n.r.: Paul Boogaard, Huibert Steen, Harry van Waveren, Govert Veldhuijzen, Barbera Silvis-de Heer, Piet van Leenen, Joanne Blaak-van de Lagemaat

G. (Govert) Veldhuijzen

G. Veldhuijzen
contactgegevens en taken G. (Govert) Veldhuijzen
FunctieBurgemeester
E-mailadresbestuur@gemeentehw.nl
Verantwoordelijk voor
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Samenwerking andere overheden
 • P&O
 • Bestuur en integriteit

P. (Paul) Boogaard

P. Boogaard
contactgegevens en taken P. (Paul) Boogaard
FunctieWethouder
E-mailadresbestuur@gemeentehw.nl
Verantwoordelijk voor
 • 1e locoburgemeester
 • Gebiedsmarketing
 • Communicatie
 • Economie en werkgelegenheid
 • Natuur en landbouw
 • Recreatie en toerisme
 • Dorpsgericht werken
 • Duurzaamheid in relatie tot gebiedsontwikkeling
 • Dienstverlening en ICT (extern)
 • Sport
 • Coördinerend portefeuillehouder project doelgroepenvervoer

Contactwethouder voor:

 • Mijnsheerenland (inclusief Stougjesdijk-Greup, Krooswijk, Brabersweg, Maasdijk en Reedijk)
 • Oud-Beijerland (inclusief Zinkweg en Vuurbaken)
 • Westmaas (inclusief Westdijk en Zwanegat)
Politieke partijCDA

J.H. (Joanne) Blaak-van de Lagemaat

J.H. Blaak-van de Lagemaat
contactgegevens en taken J.H. (Joanne) Blaak-van de Lagemaat
FunctieWethouder
E-mailadresbestuur@gemeentehw.nl
Verantwoordelijk voor
 • 4e locoburgemeester
 • Jeugd en jeugdzorg
 • Volksgezondheid
 • Eenzaamheidsbestrijding
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Senioren
 • Mensen met een beperking
 • Welzijn en inclusieve samenleving

Contactwethouder voor:

 • Goudswaard (inclusief Oudendijk en Nieuwendijk)
 • Piershil (inclusief Oosthoek)
 • Strijen (inclusief Mariapolder, Strijensas, Mookhoek, Oudendijk, De Klem, Malta, Keizersdijk en Steenplaats)
Politieke partijCDA

H. (Harry) van Waveren

H. van Waveren
contactgegevens en taken H. (Harry) van Waveren
FunctieWethouder
E-mailadresbestuur@gemeentehw.nl
Verantwoordelijk voor
 • 3e locoburgemeester
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Verkeer en vervoer (inclusief wegen)
 • Openbaar vervoer
 • Parkeerbeleid
 • Beheer en onderhoud openbaar gebied
 • Dierenwelzijn
 • Harmonisatie, belastingen en subsidies
 • Cultuur en erfgoed
 • Monumenten en archeologie
 • ICT (intern)
 • Dienstverlening interne organisatie/backoffice

Contactwethouder voor:

 • Heinenoord (inclusief Goidschalxoord en Blaaksedijk)
 • Klaaswaal (inclusief Bommelskous, De Hutten en Oudesluis)
 • Numansdorp (inclusief Schuring en Middelsluis)
Politieke partijLokalen HW

P.J. (Piet) van Leenen

P.J. van Leenen
contactgegevens en taken P.J. (Piet) van Leenen
FunctieWethouder
E-mailadresbestuur@gemeentehw.nl
Verantwoordelijk voor
 • 2e locoburgemeester
 • Volkshuisvesting en wonen
 • Ruimtelijke ordening en ontwikkeling
 • Nutsvoorzieningen
 • Milieu, klimaatadaptie en duurzaamheid
 • Afvalbeleid
 • Financiën
 • Belastingen, heffingen en retributies
 • Grondbeleid
 • Gemeentelijk vastgoed

Contactwethouder voor:

 • ’s-Gravendeel (inclusief De Wacht en Schenkeldijk)
 • Maasdam (inclusief Sint Anthoniepolder en Cillaarshoek)
 • Puttershoek (inclusief Kuipersveer)
Politieke partijSGP

H.E. (Huibert) Steen

H.E. Steen
contactgegevens en taken H.E. (Huibert) Steen
FunctieWethouder
E-mailadresbestuur@gemeentehw.nl
Verantwoordelijk voor
 • 5e locoburgemeester
 • Participatiewet en sociale zekerheid
 • Onderwijs: onderwijsbeleid, onderwijshuisvesting, voor- en naschoolse opvang
 • Leerlingenvervoer en leerplicht
 • Armoedebestrijding
 • Duurzaamheid voor inwoners

Contactwethouder voor:

 • Nieuw-Beijerland (inclusief Zuidzijde en Brakelsveer)
 • Zuid-Beijerland (inclusief Schenkeldijk, Hitsertse Kade en Zwartsluisje)
 • Tiengemeten
Politieke partijChristenUnie

B.W. (Barbera) Silvis-de Heer

B.W. Silvis-de Heer
contactgegevens en taken B.W. (Barbera) Silvis-de Heer
FunctieGemeentesecretaris / algemeen directeur
E-mailadresbestuur@gemeentehw.nl
Verantwoordelijk voor
 • Eerste adviseur van het college
 • Eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie