Pagina opties

Groter

Samenstelling college B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van gemeente Hoeksche Waard. De waarnemend burgemeester, Jan Pieter Lokker, is zowel voorzitter van het college als van de gemeenteraad. Daarnaast telt het college 5 wethouders: Paul Boogaard, Joanne Blaak-van de Lagemaat, Harry van Waveren, Piet van Leenen en Huibert Steen. Elk collegelid is verantwoordelijk voor een aantal taken, ook wel portefeuilles genaamd. De wethouders zijn daarnaast zogenaamde 'dorpswethouders' voor onze dorpen en buurtschappen. Gemeentesecretaris Barbera Silvis – de Heer adviseert het college.

J.P.J. (Jan Pieter) Lokker

J.P.J. Lokker
contactgegevens en taken J.P.J. (Jan Pieter) Lokker
FunctieBurgemeester
E-mailadresburgemeester@gemeentehw.nl
Verantwoordelijk voor
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Samenwerking andere overheden
 • P&O
 • Bestuur en integriteit

P. (Paul) Boogaard

P. Boogaard
contactgegevens en taken P. (Paul) Boogaard
FunctieWethouder
E-mailadresbestuur@gemeentehw.nl
Verantwoordelijk voor
 • 1e locoburgemeester
 • Gebiedsmarketing
 • Communicatie
 • Economie en werkgelegenheid
 • Natuur en landbouw
 • Recreatie en toerisme
 • Dorpsgericht werken
 • Duurzaamheid in relatie tot gebiedsontwikkeling
 • Dienstverlening en ICT (extern)
 • Sport
 • Coördinerend portefeuillehouder project doelgroepenvervoer

Contactwethouder voor:

 • Mijnsheerenland (inclusief Stougjesdijk-Greup, Krooswijk, Brabersweg, Maasdijk en Reedijk)
 • Oud-Beijerland (inclusief Zinkweg en Vuurbaken)
 • Westmaas (inclusief Westdijk en Zwanegat)
Politieke partijCDA

J.H. (Joanne) Blaak-van de Lagemaat

J.H. Blaak-van de Lagemaat
contactgegevens en taken J.H. (Joanne) Blaak-van de Lagemaat
FunctieWethouder
E-mailadresbestuur@gemeentehw.nl
Verantwoordelijk voor
 • 4e locoburgemeester
 • Jeugd en jeugdzorg
 • Volksgezondheid
 • Eenzaamheidsbestrijding
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Senioren
 • Mensen met een beperking
 • Welzijn en inclusieve samenleving

Contactwethouder voor:

 • Goudswaard (inclusief Oudendijk en Nieuwendijk)
 • Piershil (inclusief Oosthoek)
 • Strijen (inclusief Mariapolder, Strijensas, Mookhoek, Oudendijk, De Klem, Malta, Keizersdijk en Steenplaats)
Politieke partijCDA

H. (Harry) van Waveren

H. van Waveren
contactgegevens en taken H. (Harry) van Waveren
FunctieWethouder
E-mailadresbestuur@gemeentehw.nl
Verantwoordelijk voor
 • 3e locoburgemeester
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Verkeer en vervoer (inclusief wegen)
 • Openbaar vervoer
 • Parkeerbeleid
 • Beheer en onderhoud openbaar gebied
 • Dierenwelzijn
 • Harmonisatie, belastingen en subsidies
 • Cultuur en erfgoed
 • Monumenten en archeologie
 • ICT (intern)
 • Dienstverlening interne organisatie/backoffice

Contactwethouder voor:

 • Heinenoord (inclusief Goidschalxoord en Blaaksedijk)
 • Klaaswaal (inclusief Bommelskous, De Hutten en Oudesluis)
 • Numansdorp (inclusief Schuring en Middelsluis)
Politieke partijLokalen HW

P.J. (Piet) van Leenen

P.J. van Leenen
contactgegevens en taken P.J. (Piet) van Leenen
FunctieWethouder
E-mailadresbestuur@gemeentehw.nl
Verantwoordelijk voor
 • 2e locoburgemeester
 • Volkshuisvesting en wonen
 • Ruimtelijke ordening en ontwikkeling
 • Nutsvoorzieningen
 • Milieu, klimaatadaptie en duurzaamheid
 • Afvalbeleid
 • Financiën
 • Belastingen, heffingen en retributies
 • Grondbeleid
 • Gemeentelijk vastgoed

Contactwethouder voor:

 • ’s-Gravendeel (inclusief De Wacht en Schenkeldijk)
 • Maasdam (inclusief Sint Anthoniepolder en Cillaarshoek)
 • Puttershoek (inclusief Kuipersveer)
Politieke partijSGP

H.E. (Huibert) Steen

H.E. Steen
contactgegevens en taken H.E. (Huibert) Steen
FunctieWethouder
E-mailadresbestuur@gemeentehw.nl
Verantwoordelijk voor
 • 5e locoburgemeester
 • Participatiewet en sociale zekerheid
 • Onderwijs: onderwijsbeleid, onderwijshuisvesting, voor- en naschoolse opvang
 • Leerlingenvervoer en leerplicht
 • Armoedebestrijding
 • Duurzaamheid voor inwoners

Contactwethouder voor:

 • Nieuw-Beijerland (inclusief Zuidzijde en Brakelsveer)
 • Zuid-Beijerland (inclusief Schenkeldijk, Hitsertse Kade en Zwartsluisje)
 • Tiengemeten
Politieke partijChristenUnie

B.W. (Barbera) Silvis-de Heer

B.W. Silvis-de Heer
contactgegevens en taken B.W. (Barbera) Silvis-de Heer
FunctieGemeentesecretaris / algemeen directeur
E-mailadresbestuur@gemeentehw.nl
Verantwoordelijk voor
 • Eerste adviseur van het college
 • Eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie