Pagina opties

Groter

Regelgeving

De gemeenteraad stelt regelingen vast waaraan de inwoners van de gemeente en de ambtenaren zich moeten houden. Deze regelingen, verordeningen genoemd, worden vastgesteld binnen de grenzen die de Gemeentewet en andere wetten stellen. Is een verordening vastgesteld door de gemeenteraad dan kan het college nadere beleidsregels vaststellen over hoe deze verordening moet worden uitgevoerd.

Zoeken in regelgeving

In sommige gevallen gelden nog 'oude' verordeningen

Met 'oude' verordeningen bedoelen we regelgeving die door de voormalige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen is vastgesteld en nog steeds geldt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het subsidiebeleid. Tot gemeente Hoeksche Waard eigen beleid heeft vastgesteld, gelden deze verordeningen nog.

Oude verordeningen

Op de website van overheid.nl vindt u de voormalige gemeenten terug onder het kopje 'Publicerende organisatie'.