Pagina opties

Groter

Begrotingen

Gemeente Hoeksche Waard legt op verschillende manieren verantwoording af over het gevoerde beleid, de uitvoering ervan en de hieraan verbonden kosten. Deze financiële stukken worden opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt ze vervolgens vast en maakt de keuze voor welke activiteiten zij geld beschikbaar wil stellen in de komende jaren.

Op 15 oktober is de begroting 2020-2023 door het college vastgesteld. Op 12 november wordt de begroting in de raad behandeld.

Documenten