Pagina opties

Groter

Adviesraad Sociaal Domein

Werkt de jeugdzorg in de Hoeksche Waard eigenlijk naar behoren? Wat kunnen we doen om ondernemers te interesseren meer mensen met een beperking aan te nemen? Zijn inwoners tevreden over de kwaliteit van de thuiszorg die ze krijgen? Worden inwoners voldoende betrokken bij de ontwikkelingen in het sociale domein? Vragen als deze liggen regelmatig op het bordje van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard. Maar het zijn vooral vragen die inwoners aangaan. Het ‘sociaal domein’ - want daar hebben we het over - omvat de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. Het sociaal domein gaat daarmee alle inwoners van de Hoeksche Waard aan.

De gemeente wil daarom dat inwoners hun stem kunnen laten horen. Dat zij ideeën, verbeterpunten, vragen etc. over deze onderwerpen op één plek achter kunnen laten. En die plek is de Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard.

De adviesraad is ontstaan op initiatief van gemeente Hoeksche Waard, maar het is een onafhankelijk adviesorgaan. De raad telt 7 leden, een afvaardiging van de inwoners van onze gemeente. Heeft u als inwoner een tip, klacht of vraag over het (beleid of uitvoering van het) sociaal domein, meld het bij hen. De adviesraad is er voor u!