Opvang Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers

De Hoeksche Waard is een gastvrije gemeente. Dat zijn we ook voor mensen die moeten vluchten uit hun thuisland. Wij zorgen dat ze worden opgevangen. Zo pakken we een deel van onze landelijke taak op. Dat doen we samen met andere organisaties, vrijwilligers en inwoners. We vinden het hartverwarmend om te zien hoeveel gezinnen hun huis voor Oekraïense vluchtelingen openstellen. Wij zijn ook blij met alle vrijwilligers die op een andere manier helpen en met ondernemers die werk bieden.

Met onze nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van het laatste nieuws. Zo leest u wat er in de Hoeksche Waard gebeurt rond de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en van asielzoekers. Verder vindt u in de nieuwsbrieven praktische informatie, bijvoorbeeld voor gastgezinnen en vrijwilligers, en handige links naar andere websites.

Opvanglocatie (AZC) ‘s-Gravendeel

Mensen uit verschillende landen vragen asiel aan in Nederland. Zij worden opgevangen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In ’s-Gravendeel vangt het COA sinds 15 december 2021 asielzoekers op. Op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum (AZC) aan de Kilweg wonen ongeveer 400 mensen uit landen als Afghanistan en Syrië. Er wordt gewerkt aan het uitbreiden van  het aantal opvangplekken tot maximaal 500 in totaal. Deze opvang blijft er nog 5 jaar (tot en met december 2027). 

Opvang vluchtelingen Oekraïne

In de voormalige gemeentehuizen in Piershil en Strijen worden ongeveer 265 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Ook worden vluchtelingen opgevangen in gastgezinnen. Helaas is de oorlog in Oekraïne nog steeds niet voorbij. Opvang is voor langere tijd nodig en er zijn extra opvangplekken nodig. De afgelopen maanden is in beeld gebracht wat de mogelijkheden zijn voor onze gemeente. Er worden tijdelijke woonunits geplaatst op het terrein van het voormalige gemeentehuis in Strijen. De huidige opvangplekken in de voormalige gemeentehuizen in Strijen en Piershil blijven in ieder geval beschikbaar tot en met eind 2023.