Pagina opties

Groter
A A

Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

  Passen uw bouwplannen binnen het bestemmingsplan?

  Als u wilt gaan bouwen moet er eerst worden nagegaan of dit past binnen het bestemmingsplan van de gemeente. In het bestemmingsplan staan regels over wat mag worden gebouwd, hoe groot iets gebouwd mag worden en hoe een gebouw of een stuk grond gebruikt mag worden. Als u ergens woont of gaat wonen weet u zodoende wat er bij u in de omgeving mag en wat er bijvoorbeeld tegenover uw woning gebouwd kan gaan worden. Een bestemmingsplan geeft ook aan of en zo ja wat u aan of bij uw huis mag bouwen. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

  Via de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u inzien welke bestemmingsplannen de gemeente heeft. U vindt er bovendien informatie over inzage, planschade en strijdig gebruik van een bestemmingsplan.

 • Nieuwe website

  Vanaf 1 januari 2019 regelt u uw gemeentezaken bij gemeente Hoeksche Waard.
  Bezoek de website van gemeente Hoeksche Waard: www.gemeentehw.nl.

  Ga naar www.gemeentehw.nl