Spring naar content

Tijdelijke noodopvang ‘s-Gravendeel

Mede door de onrustige situatie in Afghanistan is er een grote toename van het aantal mensen dat asiel zoekt in Nederland. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft daarom te maken met een groot tekort aan opvanglocaties in ons land. Het COA heeft gemeente Hoeksche Waard dan ook gevraagd om medewerking te verlenen aan het openen van een tijdelijke noodopvanglocatie op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum (AZC) in ’s-Gravendeel. Mede door ervaringen met het opvangen van vluchtelingen in het verleden, zowel in ’s-Gravendeel als in Oud-Beijerland, verleent het college hier onder voorwaarden medewerking aan. Wij dragen daarmee bij aan het oplossen van een landelijk probleem.

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken rond de tijdelijke noodopvang. Wilt u er zeker van zijn dat u niets mist? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief (zie ook de tab ‘Meld u aan voor de nieuwsbrief’). Ook houden wij een overzicht bij van veelgestelde vragen en antwoorden. U vindt het overzicht onder de tab ‘Documenten en links’.

De tijdelijke noodopvanglocatie is sinds 15 december in gebruik. De tijdelijke bewoners komen tot half maart 2022 fasegewijs in groepjes aan op de locatie. De locatie is eigendom van het COA en is de afgelopen weken geschikt gemaakt voor de opvang.

Ook is er een mogelijkheid om deze periode te verlengen met nog een half jaar. Daarnaast heeft het COA aangegeven te willen praten over een mogelijke heropening van het AZC in de toekomst. Hierop heeft de gemeente laten weten deze gesprekken pas te willen voeren na een uitvoerige evaluatie van de eerste 6 maanden noodopvang. Die evaluatie wordt uitgevoerd in samenspraak met inwoners en maatschappelijke organisaties.

Wij hebben met het COA afspraken gemaakt over de voorwaarden die wij stellen op het gebied van:

  • de samenstelling van de groep mensen op de locatie;
  • de overlegstructuur met omwonenden en maatschappelijke organisaties in ’s-Gravendeel;
  • het beheer en de beveiliging van de locatie.

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden, zullen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief uitbrengen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, delen we die met u via de digitale nieuwsbrief. Wilt u zich aanmelden voor deze digitale nieuwsbrief? Laat dan hieronder uw gegevens achter.


Let op! U ontvangt een e-mail om deze inschrijving te bevestigen, deze e-mail kan in uw spambox terecht komen.

Privacy

Bent u benieuwd hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees dan onze privacyverklaring (link opent in nieuw venster).

Wij willen samen met u, de inwoners van de Hoeksche Waard, de tijdelijke opvang tot een succes maken. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail noodopvang@gemeentehw.nl  of bel 088 – 647 36 47. U kunt ons elke werkdag bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur.