Tijdelijke noodopvang ‘s-Gravendeel

Mede door de onrustige situatie in Afghanistan is er een grote toename van het aantal mensen dat asiel zoekt in Nederland. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft daarom te maken met een groot tekort aan opvanglocaties in ons land. Het COA heeft gemeente Hoeksche Waard dan ook gevraagd om medewerking te verlenen aan het openen van een tijdelijke noodopvanglocatie op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum (AZC) in ’s-Gravendeel. Mede door ervaringen met het opvangen van vluchtelingen in het verleden, zowel in ’s-Gravendeel als in Oud-Beijerland, verleent het college hier onder voorwaarden medewerking aan. Wij dragen daarmee bij aan het oplossen van een landelijk probleem.

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken rond de tijdelijke noodopvang. Wilt u er zeker van zijn dat u niets mist? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief (zie ook de tab ‘Meld u aan voor de nieuwsbrief’). Ook houden wij een overzicht bij van veelgestelde vragen en antwoorden. U vindt het overzicht onder de tab ‘Documenten en links’.

De tijdelijke noodopvanglocatie is sinds 15 december in gebruik. De tijdelijke bewoners kwamen de afgelopen maanden fasegewijs in groepjes aan op de locatie. Half maart zijn de laatste 19 caravans geleverd. Als die bewoond zijn, is de maximale capaciteit van 375 bewoners bereikt. De locatie is eigendom van het COA.

Gemeente Hoeksche Waard heeft met het COA afgesproken dat de noodopvang eerst voor 6 maanden was. Het college heeft op 25 maart besloten die periode met nogmaals 6 maanden te verlengen tot 15 december 2022. Daarnaast heeft het COA aangegeven te willen praten over een mogelijke heropening van het AZC in de toekomst. Hierop heeft de gemeente laten weten deze gesprekken pas te willen voeren na een uitvoerige evaluatie van de eerste 6 maanden noodopvang. Ergens in de komende maanden gaan we aan de slag om in beeld te krijgen hoe de ervaringen van inwoners en maatschappelijke organisaties zijn. De uitkomsten worden meegenomen bij de besluitvorming over opvang in ’s-Gravendeel voor de langere termijn.   

Wij hebben met het COA afspraken gemaakt over de voorwaarden die wij stellen op het gebied van:

  • de samenstelling van de groep mensen op de locatie;
  • de overlegstructuur met omwonenden en maatschappelijke organisaties in ’s-Gravendeel;
  • het beheer en de beveiliging van de locatie.

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden, zullen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief uitbrengen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, delen we die met u via de digitale nieuwsbrief.

Wilt u zich aanmelden voor deze digitale nieuwsbrief? Meld u dan aan via onderstaande button.

Let op! U ontvangt een e-mail om deze inschrijving te bevestigen, deze e-mail kan in uw spambox terecht komen.

Privacy

Bent u benieuwd hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees dan onze privacyverklaring (link opent in nieuw venster).

Wij willen samen met u, de inwoners van de Hoeksche Waard, de tijdelijke opvang tot een succes maken. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail noodopvang@gemeentehw.nl  of bel 088 – 647 36 47. U kunt ons elke werkdag bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur.