Spring naar content
Terug naar de vorige pagina

Piet (P.J.) van Leenen

Wethouder - SGP

Verantwoordelijkheden

 • 2e locoburgemeester
 • Volkshuisvesting en wonen
 • Ruimtelijke ordening en ontwikkeling
 • Nutsvoorzieningen
 • Milieu, klimaatadaptie en duurzaamheid
 • Afvalbeleid
 • Financiën
 • Belastingen, heffingen en retributies
 • Grondbeleid
 • Gemeentelijk vastgoed

Nevenactiviteiten

 • Lid AB bij GR Wegschap Tunnel Dordtse Kil
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Lid DB en AB bij GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Lid auditcommissie bij GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Lid DB en AB bij GR SVHW
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Lid AB bij GR Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Lid AvA bij RAD Hoeksche Waard bv
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Lid AvA bij Ontwikkelbedrijf Bedrijvenpark Hoeksche Waard bv
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Lid DB en AB bij Stichting Inkoopbureau West-Brabant
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Lid AvA bij Bres Accommodaties bv
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Lid AvA bij Bank Nederlandse Gemeenten
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Lid AvA Stedin holding
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Lid AvA bij Evides BV Gemeenschappelijk bezit
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Reisbegeleider bij Goed Idee Reizen
  • onbezoldigd
 • Directeur-eigenaar P.J. van Leenen Consultancy bv
  • onbezoldigd

Dorpswethouder

 • ’s-Gravendeel (inclusief De Wacht en Schenkeldijk)
 • Maasdam (inclusief Sint Anthoniepolder en Cillaarshoek)
 • Puttershoek (inclusief Kuipersveer)