Spring naar content
Terug naar de vorige pagina

Paul (P.) Boogaard

Wethouder - CDA

Verantwoordelijkheden

 • 1e locoburgemeester
 • Gebiedsmarketing
 • Communicatie
 • Economie en werkgelegenheid
 • Natuur en landbouw
 • Recreatie en toerisme
 • Dorpsgericht werken
 • Duurzaamheid in relatie tot gebiedsontwikkeling
 • Dienstverlening en ICT (extern)
 • Sport
 • Co√∂rdinerend portefeuillehouder project doelgroepenvervoer

Nevenactiviteiten

 • Plv. lid bij GR Ombudscommissie Hoeksche Waard
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Plv. lid AB bij GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Trainer bij Eduardo Frei Stichting
  • onbezoldigd
 • Trainer/docent bij ProDemos
  • bezoldigd
 • Trainer/docent Vereniging Nederlandse Gemeenten
  • bezoldigd

Dorpswethouder

 • Mijnsheerenland (inclusief Stougjesdijk-Greup, Krooswijk, Brabersweg, Maasdijk en Reedijk)
 • Oud-Beijerland (inclusief Zinkweg en Vuurbaken)
 • Westmaas (inclusief Westdijk en Zwanegat)