Spring naar content
Terug naar de vorige pagina

Joanne (J.H.) Blaak-van de Lagemaat

Wethouder - CDA

Verantwoordelijkheden

 • 4e locoburgemeester
 • Jeugd en jeugdzorg
 • Volksgezondheid
 • Eenzaamheidsbestrijding
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Senioren
 • Mensen met een beperking
 • Welzijn en inclusieve samenleving

Nevenactiviteiten

 • Lid DB en AB bij GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Lid Regionaal Schakelteam Zuid-Holland Zuid
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Lid Stuurgroep Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Hollandse Eilanden
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Lid Bestuurlijk overleg Hervorming langdurige zorg Zuid-Hollandse Eilanden en BAR-gemeenten
  • onbezoldigd
  • ambtshalve

Dorpswethouder

 • Goudswaard (inclusief Oudendijk en Nieuwendijk)
 • Piershil (inclusief Oosthoek)
 • Strijen (inclusief Mariapolder, Strijensas, Mookhoek, Oudendijk, De Klem, Malta, Keizersdijk en Steenplaats)