Spring naar content
Terug naar de vorige pagina

Bram (A.P.J.) van Hemmen

Burgemeester

Verantwoordelijkheden

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving (m.u.v. handhaving bouw- en woningtoezicht)
 • Samenwerking andere overheden
 • P&O
 • Bestuur en integriteit

Nevenactiviteiten

 • Lid DB en AB bij GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Lid gemeenschappelijk orgaan bij GR Ombudscommissie Hoeksche Waard
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Portefeuillehouder persoonsgerichte aanpak en verwarde personen bij Politieregio Rotterdam
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Voorzitter bij Stichting House of Hope
  • onbezoldigd
 • Lid Raad voor Inspiratie van Het Oranje Kruis
  • onbezoldigd