Spring naar content
Terug naar de vorige pagina

Albert Scheerhoorn

Gemeenteraadslid - Lokalen HW

Albert is geboren en getogen in Utrecht, woonde vervolgens 4 jaar in Rotterdam, om in 1988 in de Hoeksche Waard te gaan wonen. Eerst in Westmaas en vanaf 1995 in Maasdam. De wijze waarop mensen in de Hoeksche Waard met elkaar omgaan en openstaan om met elkaar zaken op te pakken, waardeert Albert zeer. Vanaf 2 januari 2019 zet hij zich in voor de verbinding tussen gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Om op deze wijze breed gedragen informatie te verzamelen.

Nevenactiviteiten

  • Ambtenaar gemeente Roosendaal
    • bezoldigd
  • Eigenaar Administratie- en Belastingadviseur Scheerhoorn
    • bezoldigd
  • Gecommitteerde Avans Hogeschool
    • onbezoldigd