Pagina opties

Groter

Werknemers en mantelzorg

1 op de 5 medewerkers heeft mantelzorgtaken. Voor medewerkers in de zorg geldt zelfs: 1 op de 4*. Een taakcombinatie die niet altijd even makkelijk is. Bijna 40% voelt zich zwaar tot overbelast. Zorgtaken tijdig bespreekbaar maken en samen met de leidinggevende zoeken naar (maatwerk)oplossingen, draagt bij aan een beter werk-privé balans.

Wettelijke regelingen en faciliteiten

Binnen iedere organisatie worden regelingen en faciliteiten geboden waar u als mantelzorger gebruik van kunt maken. De wettelijke regelingen waarop een beroep gedaan kan worden, zijn:

  • Kortdurend zorgverlof: dit kunt u opnemen als u een zieke in uw naaste omgeving wilt verzorgen. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft. En u bent op dat moment de enige die de zieke zorg kan geven. Meer informatie over kortdurend zorgverlof vindt u op de website van de Rijksoverheid.
  • Langdurend zorgverlof: dit kunt u opnemen als u voor langere tijd moet zorgen voor een ziek kind, partner, vader of moeder, buur, vriend, broer, zus, grootouders, kleinkind, inwonende tante of anderen met wie u een sociale relatie heeft. Meer informatie over langdurend zorgverlof vindt u op de website van de Rijksoverheid.
  • Calamiteitenverlof: verlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere omstandigheden. Meer informatie over calamiteitenverlof vindt u op de website van de Rijksoverheid.
  • Informatie over de Wet op flexibel werken vindt u op de website van de Overheid.

Ook in cao's staan steeds vaker afspraken om werk en privé beter te combineren en werknemers 'duurzaam inzetbaar' te houden. Denk aan sparen voor verlof of een persoonlijk budget (salaris of vrije dagen), thuiswerken en een flexibeler personeelsbeleid.

Meer informatie over de wettelijke regelingen vindt u op de website Werk en mantelzorg

Maatwerkoplossingen

Bij langdurige, intensieve zorgtaken zijn vaak aanvullende regelingen nodig op de wettelijke regelingen. Iedere zorgsituatie is anders en vraagt dus om een andere oplossing. De zogenoemde maatwerkoplossingen.  Voorbeelden zijn: werktijden comprimeren, tijdelijk ander werk doen, op andere dagen werken, tijdelijk minder werken, in de pauze zaken kunnen regelen of in tussendoor een uurtje weg kunnen.

Gesprek met de leidinggevende

  • Om tot maatwerk te komen, gaat u met uw leidinggevende in gesprek. Bereid dit gesprek goed voor en probeert u zich ook te verplaatsen in de belangen van de werkgever.
  • Bespreek, indien nodig, de situatie vooraf met een bedrijfsmaatschappelijk werker, HR-medewerker of vertrouwenspersoon. Die kent de (verlof)mogelijkheden die op uw situatie van toepassing zijn en denkt mee over (maatwerk)oplossingen.
  • Stel een proefperiode voor om de afspraken uit te proberen. Bespreek hoe de werkomgeving (collega’s, klanten) hierover wordt ingelicht als dat nodig is. En maak een vervolgafspraak om de proefperiode te evalueren.

Meer tips en informatie over (de voorbereiding van) het gesprek met uw leidinggevende vindt u op  de www.mantelzorgpower.nl en www.werkenmantelzorg.nl.

Ondersteuning buiten het werk

Naast oplossingsmogelijkheden op het werk, kan het ook zijn dat ondersteuning in de privésfeer helpt. Bijvoorbeeld door de inzet van een vrijwilliger, een mantelzorgmakelaar of respijtzorg, waarbij de zorg (tijdelijk) wordt overgenomen. Werkende mantelzorgers die wonen in de Hoeksche Waard, kunnen voor ondersteuning en advies terecht bij MEE Zuid Hollandse Eilanden. (link maken naar ondersteuning)

*Bron: Stichting Werk&Mantelzorg