Pagina opties

Groter

Werkgevers en mantelzorg

De vergrijzing, de participatiesamenleving, mensen die langer thuis willen blijven wonen; allemaal ontwikkelingen die ervoor zorgen dat er steeds meer werknemers komen die naast hun werk ook zorgtaken thuis hebben.

Inmiddels heeft 1 op de 5 werknemers deze taakcombinatie. In de zorg is dit zelfs 1 op de 4*. Het combineren van werk en zorg kan zwaar zijn. Door op tijd met elkaar in gesprek te gaan, de dialoog tussen leidinggevende en medewerker, kan gekeken worden naar ondersteuning op en buiten het werk. Ondersteuning die zorgt voor een goede balans tussen werken en zorgen. Een win-win voor beiden!

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Mantelzorgvriendelijk beleid, draagt bij aan een organisatiecultuur waarin werknemers met mantelzorgtaken de mogelijkheid hebben betaald werk met vaak intensieve zorgtaken thuis te combineren. Binnen een mantelzorgvriendelijke organisatie is mantelzorg bekend en bespreekbaar, zijn de verlofregelingen bekend en zoeken leidinggevenden en medewerkers samen naar maatwerkoplossingen.

Aandacht, begrip en ruimte voor maatwerk van de werkgever, dragen bij aan de werk privé balans van de werkende mantelzorger. Zo blijven mantelzorgers gezond, vitaal en productief en gaan zij met plezier naar hun werk.

Zichtbaar en bespreekbaar maken

Een mantelzorgvriendelijke organisatie vraagt niet om nieuw beleid. Met eenvoudige oplossingsrichtingen die weinig tot geen kosten met zich meebrengen zijn mantelzorgers vaak al geholpen.

Zichtbaar en bespreekbaar maken van het thema, kan tot veel goede oplossingen leiden. Als alle betrokkenen zich bewust zijn van de flexibele vormen van ondersteuning als aanvulling op verlofregelingen en met elkaar naar werkbare oplossingen zoeken, kunnen mantelzorg en werk optimaal gecombineerd worden.

Maar ook buiten de organisatie zijn tal van ondersteuningsmogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld respijtzorg (tijdelijk de zorg overdragen) en de ondersteuning van MEE Zuid Hollandse Eilanden (MEE ZHE). Mee ZHE ondersteunt werkgevers en werknemers met advies, een luisterend oor, cursussen en trainingen.

Ook als koploper op dit thema aan de slag?

De gemeenten vinden mantelzorg een belangrijk thema en willen met haar beleid de mantelzorgers in de regio zo goed mogelijk versterken in hun positie en ondersteunen bij de uitvoering van hun mantelzorgtaken.

MEE ZHE kan u kosteloos ondersteunen en begeleiden bij het agenderen van dit thema (meedenken in interventies, sparringpartner, workshop verzorgen voor leidinggevenden etc.). 

Hierbij kunt u denken aan:

  • Een onderzoek om in kaart te brengen hoe het staat met het thema werk en mantelzorg binnen uw organisatie. Hoeveel werkende mantelzorgers zijn er, hoe ervaren zij de taakcombinatie, hoe gaan leidinggevenden met dit thema om? En is het thema bekend bij collega’s?
  • Een bewustwordingscampagne ‘ben jij 1 op de 5’ (posters, banners, informatiemateriaal etc.).
  • Begeleiding van bijeenkomsten voor management/HR/mantelzorgers.

Afhankelijk van uw organisatiedoelstellingen, de grootte van de organisatie, het huidige HR-beleid enzovoort, wordt met u meegedacht om tot een goed plan van aanpak te komen.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Jeanet van Lieshout via jeanet.vanlieshout@meedrechtsteden.nl of 06 - 30 72 83 81.

*Bron: Stichting Werk&Mantelzorg