Pagina opties

Groter

Toezichthouders Wmo

In de Hoeksche Waard zijn twee toezichthoudende ambtenaren aangesteld, namelijk Elles van Huut (elles.vanhuut@gemeentehw.nl) en Hugo Maarleveld (hugo.maarleveld@gemeentehw.nl). Deze toezichthouders doen onderzoek bij calamiteiten en houden toezicht op de kwaliteit van de ondersteuning door zorgaanbieders of andere ondersteuners. Hieronder valt ook de kwaliteit van de ondersteuning, die in het kader van de Persoonsgebonden budgetten wordt afgesproken en geleverd.

Het werk van de toezichthouders

De toezichthouders komen in beeld als de kwaliteit van de ondersteuning ernstig en/of structureel in gevaar komt. Bij calamiteiten, maar ook bij andere ernstige bedreigingen. Het werk van de toezichthouder bestaat in eerste instantie uit het verrichten van onderzoek van de feiten en omstandigheden. Op basis van dit onderzoek formuleren de toezichthouders een advies aan de betrokken gemeente. Deze gemeente besluit  over maatregelen en is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregelen.

De toezichthouders richten zich dus op het onderzoek en doen dat vanuit een onafhankelijke positie. Zij zijn niet betrokken bij de uitvoering van de Wmo 2015 in al zijn aspecten (indiceren, toewijzen van ondersteuning en het leveren van ondersteuning). Toezicht op Jeugdhulp verandert niet.

De toezichthouders Wmo zijn niet verantwoordelijk voor het toezicht bij de Jeugdhulp. Dat toezicht ligt bij de Inspectie Jeugdzorg (IJZ).

Meer informatie

Voor meer informatie zie de website: www.inspectiejeugdzorg.nl.