Pagina opties

Groter

Melding calamiteit of geweld door Wmo-aanbieder

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning hebben de wettelijke plicht om een calamiteit of geweld te melden van de zorg die wordt uitgevoerd in het kader van de Wmo. De melding aan de toezichthoudende ambtenaar moet direct, maar uiterlijk binnen drie werkdagen na de calamiteit / het geweld worden gedaan.

Wilt u een melding doen?

Onderaan deze pagina vindt u een meldformulier. Print deze uit, vul het formulier zo volledig mogelijk in en retourneer het aan de gemeente. Nadat wij uw melding ontvangen hebben, nemen wij binnen drie werkdagen contact met u op. In andere gevallen, waarin de kwaliteit van de ondersteuning ernstig of structureel in gevaar is, kunt u dit melden bij de twee toezichthouders Wmo.

Ook als u als inwoner een melding wilt doen, kunt u een e-mail sturen naar één van de toezichthouders of één van de calamiteitenambtenaren:

Toezichthouders

Calamiteitenambtenaren

Documenten