Pagina opties

Groter

Toezicht Wmo

Gemeenten zijn volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de Wmo.