Pagina opties

Groter

Subsidies

In de gemeente zijn veel instellingen actief die gebruikmaken van subsidieregelingen van de gemeente. Met deze subsidie kunnen zij activiteiten organiseren en financieren voor inwoners en zo de leefbaarheid in onze dorpen bevorderen. 

Op dit moment gelden nog de regelingen van de 5 voormalige Hoeksche Waardse gemeenten. Vanaf heden zijn we bezig met het opstellen van het nieuw subsidiebeleid voor de gemeente Hoeksche Waard. Het nieuwe subsidiebeleid gaat gelden voor subsidieaanvragen vanaf het jaar 2021. De regels over subsidieverstrekking staan beschreven in de Algemene wet bestuursrecht, de subsidieverordeningen en subsidiebeleidsregels.

Subsidieaanvragen voor dit jaar worden behandeld conform de subsidieverordeningen en -beleidsregels van de voormalige Hoeksche Waardse gemeenten. U vindt de overige subsidiemogelijkheden per voormalige gemeente hieronder.