Pagina opties

Groter

Subsidies

In de gemeente zijn veel instellingen actief die gebruikmaken van subsidieregelingen van de gemeente. Met deze subsidie kunnen zij activiteiten organiseren en financieren voor inwoners en zo de leefbaarheid in onze dorpen bevorderen. 

Op dit moment gelden nog de regelingen van de 5 voormalige Hoeksche Waardse gemeenten. In 2019 wordt nieuw subsidiebeleid opgesteld voor gemeente Hoeksche Waard. Dat nieuwe subsidiebeleid gaat gelden voor subsidieaanvragen vanaf het jaar 2021. De regels over subsidieverstrekking staan beschreven in de Algemene wet bestuursrecht, de subsidieverordeningen en subsidiebeleidsregels.

Subsidieaanvragen voor het jaar 2019 en 2020 worden behandeld conform de subsidieverordeningen en -beleidsregels van de voormalige Hoeksche Waardse gemeenten. U vindt de overige subsidiemogelijkheden per voormalige gemeente hieronder.