Pagina opties

Groter

Storingsnummers

Klacht of melding? Meld het met Fixi!

Met de eenvoudig te installeren smartphone-app Fixi kunnen inwoners van de Hoeksche Waard meehelpen aan het verbeteren van hun buurt door schade of gebreken in de openbare ruimte aan de gemeente te melden.

Eén van de voordelen van het gebruik van Fixi is dat alle meldingen zichtbaar zijn op een openbare kaart. Zo kunnen inwoners zien of bijvoorbeeld een losse stoeptegel of kapotte prullenbak al is gemeld bij de gemeente. Ook kan er gemakkelijk een foto worden bijgevoegd. Bovendien kan de actuele status van een klacht of melding altijd en overal worden gevolgd. En is de schade of het gebrek hersteld? Dan wordt de inwoner hier via de Fixi-app of per e-mail ook direct over geïnformeerd. Door het gebruik van Fixi kunnen de gemeenten klachten en meldingen sneller afhandelen.

Meldingen gemeente: via telefoon of web

U kunt ook terecht bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente. De ontvangst- en informatiebalie is het punt waar u telefonisch meldingen, klachten, suggesties of vragen kunt doorgeven over zaken als onderhoud openbaar groen, loslopende honden, schade aan openbare verlichting, bewegwijzering, verzakken van en schade aan straatwerk en schade aan abri's. U belt hiervoor het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 0186.
Wist u dat u 24 uur per dag schade of gebreken in de openbare ruimte kunt doorgeven? Meld het via Fixi!

Afhandeltermijn

U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie van ons. Ook als de behandeling van uw klacht meer tijd in beslag neemt, laten wij u dit binnen 5 werkdagen weten.

Calamiteiten buiten kantoortijden

Voor calamiteiten buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de storingsdienst van de gemeente, telefoon 088-647 17 50. Een storing aan openbare verlichting kunt u melden via storing.moononline.nl.

Niet tevreden over klachtenafhandeling

Heeft u klachten over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoon 14 0186

Contactgegevens voor overige meldingen, klachten of storingen

Onderwerp

Organisatie

Contactgegevens
Openbare verlichting

Nijkamp Aanneming B.V.

076 – 581 06 58 (kantooruren)

06 - 422 364 22 (spoed, buiten kantooruren)

Storing online melden

Electriciteit en gas Stedin

(0800) 9009 (gratis)

Website Stedin

Water Evides

(0900) 0787 (lokaal tarief)

Website Evides

Kabel Ziggo

(0900) 1884 (normaal tarief)

Website Ziggo

Overlast van geluid, geur, licht, trillingen, stof
en bodemverontreiniging (horeca)bedrijven
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

(0888) 33 35 55

Website Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Inzameling huisvuil RAD

(0186) 57 25 86

Website RAD

Dode vissen Waterschap Hollandsche Delta

(0900) 20 050 05

Website Waterschap Hollandsche Delta

Bijen Imker

Gerkema: (06) 50 65 61 32

Wespen Ongediertebestrijder

Ampt: (06) 51 41 70 82

Bogaerds: (0186) 65 17 66

EcO2 bv: (0186) 65 10 10

Bruine rat RAD

(0186) 57 75 25

Website RAD

Muskusrat Waterschap Hollandsche Delta (0900) 2005 005
Muskuseenden (nestbeheer) Werkgroep muskuseendnestbeheer

06-48588629 en/of 06-41764300

Muskuseendnestbeheer.ob@gmail.com

Natuurverstoringen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

(0888) 33 35 55

Website Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid