Pagina opties

Groter

Van ‘Ernstige Meervoudige Beperkingen’ naar ‘Elke Mogelijkheid Benutten’

Kennis en ervaringen op het gebied van vrijetijdsbesteding delen. Inspiratie opdoen. En verbindingen tot stand brengen met onderwijsinstellingen en bedrijven die producten ontwikkelen op het gebied van spel en vrijetijdsbesteding. Dat zijn globaal de doelstellingen van Ik ga EMB! Het is een online platform, dat vooral bedoeld is voor de directe omgeving van jongeren met ernstig meervoudige beperkingen. Dat zijn ouders en familieleden, maar ook begeleiders, leerkrachten, therapeuten en artsen. Door hen kennis te laten delen en relaties te versterken moet er meer inzicht ontstaan over het activeren van jongeren met EMB.

Groot palet aan handicaps

EMB is het etiket voor een groot palet aan handicaps. De term staat voor mensen die niet alleen een ernstige verstandelijke beperking hebben, maar ook lichamelijk niet goed mee kunnen komen.  ‘Deze mensen zijn heel kwetsbaar’, zegt Nicole van den Dries van de Stichting in Actie, de drijfveer achter Ik ga EMB! ‘Ook is het risico hoog dat ze allerhande gezondheidsproblemen krijgen, zoals epilepsie, een reflux, slaapstoornissen, slikproblemen en luchtweginfecties. Iemand met EMB moet eigenlijk de gehele dag worden ondersteund, bij elke activiteit. Dit is doorgaans niet eenvoudig, omdat mensen met EMB niet of nauwelijks door middel van taal communiceren. Om de – vaak kleine - signalen op te pikken die mensen met EMB laten zien, moet je als begeleider die persoon goed kennen en continu alert zijn op deze signalen.’

Eigen gezinsleven

Ook al is EMB in Nederland niet heel erg bekend: er zijn toch zo’n 10.000 mensen in ons land die ermee kampen. De Maasdamse Nicole weet waar ze over praat. Zelf is zij moeder van een jongere met EMB, Yrsa. Ook als fysiotherapeut is zij betrokken bij de doelgroep. Het idee voor Ik ga EMB! kwam van haar. Het uiteindelijke plan voor Ik ga EMB! kwam tot stand in samenwerking met de leden van de nieuwe stichting, vrijwilligers, ouders van EMB-jongeren, begeleiders en andere therapeuten.

Samenwerking zoeken

Ook in de uitvoering gaat de stichting de samenwerking zoeken, onder meer met zorgaanbieders, productontwikkelaars, andere stichtingen en studenten van technische opleidingen. Samen worden nieuwe mogelijkheden en producten ontwikkeld en in de praktijk getest. Bijvoorbeeld een ballenschieter met eenknopsbediening, zodat EMB-jongeren zelf een bal kunnen schieten en hierdoor actief kunnen deelnemen aan balspel. Een ander voorbeeld: een automatische schiller met eenknopsschakelaar, waarmee de doelgroep zelf een (aard)appel of peer kan schillen. En met een digitale dobbelsteen-applicatie kan een jongere met beperkingen weer meedoen aan gezelschapsspelletjes.

Geloof in eigen kunnen

Met de campagne wil de stichting het geloof in eigen kunnen van de jongeren stimuleren. ‘Het doel is om jongeren aan te zetten hun eigen grenzen te zoeken, met hulp van hun directe omgeving. Het begrip EMB krijgt daardoor een andere lading: Elke Mogelijkheid Benutten’, zegt Nicole. Ik ga EMB! ging in juni 2017 van start met een eigen Facebookpagina. Ook zijn er inmiddels een website en een Youtubekanaal.

Waardevolle samenwerking

Eind 2018 moeten de doelstellingen van Ik ga EMB! zijn behaald en komt er een einde aan het project. Zonder financiële tegemoetkomingen van het budget 'Veranderen doen we samen' was het nooit van de grond gekomen, erkent Nicole. ’We hebben het Ik ga EMB! platform uit kunnen breiden middels een web-based toolbox (databank). Ouders, begeleiders, therapeuten etc. kunnen daarin gericht zoeken naar inspiratie/mogelijkheden op het gebied van vrijetijdsbesteding.’ Maar de samenwerking met de gemeente is waardevol gebleken op meerdere punten. ‘Met dit project kan gezamenlijk worden gewerkt aan een specifiek maatschappelijk probleem met een regionale focus. Daarnaast maken we gebruik van elkaars netwerk.’