Pagina opties

Groter

Scholieren hebben ‘De oplossing’ voor maatschappelijke problemen

Jongeren hebben vaak een originele kijk op allerlei vragen. Ook voor maatschappelijke problemen dragen zij soms  ideeën aan die professionals niet 1-2-3 bedenken. Het project ‘De oplossing’ daagt scholieren uit om anders naar die problemen te kijken én met een oplossing te komen. Inmiddels liggen er twee voorstellen om te worden uitgewerkt.

Via gastlessen op middelbare scholen zijn jongeren enthousiast gemaakt om hun licht te laten schijnen over maatschappelijke vragen. Ze definiëren met elkaar die maatschappelijke vraagstukken die dan gaan over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Zij krijgen daarna een aantal weken om een oplossing voor een maatschappelijk probleem te vinden. Vijf klassen van het Hoeksch Lyceum - met in totaal 125 leerlingen - hebben die lessen al gehad. Begin mei heeft ook het Actief College een eerste start gemaakt met gastlessen.

Motiveren

‘Vier weken lang kijken we meerdere keren hoever de leerlingen zijn met het bedenken en uitvoeren van een oplossing. Daarbij adviseren en motiveren we hen. Na vier weken moet minimaal één voorstel helemaal zijn uitgevoerd met de hele klas óf moeten er meerdere voorstellen in kleine groepjes zijn uitgevoerd. De docenten begeleiden hen.’, legt directeur Hanneke Vliet Vlieland van Welzijn Hoeksche Waard uit.

Twee voorstellen

Leerlingen zijn enthousiast om mee te denken, maar reageerden ook verbaasd over problemen uit hun eigen leefomgeving: ‘Er is hier toch geen armoede?’ Het Hoeksch Lyceum heeft twee voorstellen gekozen die tot winnaar zijn uitgeroepen. ‘Het zijn er twee geworden, omdat beide voorstellen elkaar aanvulden: jongeren vonden dat er weinig te doen was voor hen én ze wilden dat kinderen van minder bedeelde ouders ook aan leuke activiteiten konden meedoen. We zijn nu met de winnaars bezig om het gecombineerde voorstel verder uit te werken.’

Organisatie van een dag

Dat voorstel richt zich op kinderen van minderbedeelde ouders: hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij ook leuke feestdagen, verjaardagen en dergelijke kunnen vieren. Dat heeft geresulteerd in de organisatie van een dag op zondag 8 juli, gericht op gezinnen in armoede. Op die dag – in het eerste weekend van de zomervakantie van het voortgezet onderwijs - is er van alles te doen voor de kinderen.

Het effect van het project is dat leerlingen beter gaan nadenken over de maatschappij waarin zij leven, zegt Hanneke: ‘Zo hebben leerlingen door dat de wereld waarin zij leven niet altijd de wereld van anderen is. Door het project prikkelen we hen om dit zelf aan te pakken, waardoor problemen niet altijd bij anderen worden neergelegd.’

Dit project is inmiddels afgerond. Naar verwachting krijgt het wel een vervolg.