Pagina opties

Groter

Samen meer pleeggezin in de Hoeksche Waard

Wat een mooie taak om een korte of langere tijd voor een pleegkind te mogen zorgen! Gelukkig doen veel mensen dit. Dat deze taak niet altijd makkelijk is, kan iedereen zich voorstellen. Ook in de Hoeksche Waard is SafeWings gestart met het ondersteunen van pleegouders. Zij biedt een aanvullend pakket op wat de professionele jeugdzorginstellingen hebben. SafeWings is opgericht door en voor pleegouders.

Wat een mooie taak om een korte of langere tijd voor een pleegkind te mogen zorgen! Gelukkig doen veel mensen dit. Dat deze taak niet altijd makkelijk is, kan iedereen zich voorstellen. Ook in de Hoeksche Waard is SafeWings gestart met het ondersteunen van pleegouders. Zij biedt een aanvullend pakket op wat de professionele jeugdzorginstellingen hebben. SafeWings is opgericht door en voor pleegouders.

Een dagje vrij af en de pleegkinderen een prachtige dag

Ook in de Hoeksche Waard biedt SafeWings sinds begin dit jaar een zaterdag per maand een leuke dag voor Pleegkinderen. Vrijwilligers begeleiden de pleegkinderen op een dag vol spelletjes, uitjes, sport of andere clubachtige activiteiten. Alle pleegkinderen van 4 tot 15 jaar zijn welkom. Zo’n dag heeft twee doelen: Pleegkinderen ontmoeten andere pleegkinderen en dat wordt zeer gewaardeerd, immers zo kun je open zijn over wie je bent en hoe jouw leven er uit ziet. Daarnaast hebben de pleegouders een dagje “vrij”. Even de tijd om de accu weer op te laden en tijd voor elkaar.

Juist omdat ook pleegkinderen met complexgedrag welkom zijn, is dit een enorme verlichting voor pleegouders. SafeWings begeleid de pleegkinderen met vrijwilligers, één vrijwilliger per twee pleegkinderen. In de Hoeksche Waard zijn deze activiteiten vanaf januari 2017 operationeel. Gemiddeld zijn er nu 5 tot 6 kinderen, dus er is nog plaatst. Zie de website van SafeWings: www.safewings.nl

Pleegouderactiviteiten

De eerste pleegouderactiviteiten van SafeWings in de Hoeksche Waard zijn inmiddels ook begonnen. Pleegouders ontmoeten elkaar en werken zo aan netwerken, onderlinge uitwisseling en soms zelfs praktische ondersteuning. Via Facebook en de maandelijkse nieuwsbrief zijn deze contacten mogelijk, maar ook via de daadwerkelijk ontmoeting.

Er was een eerste bijeenkomst in Strijen. Op deze bijeenkomst in Strijen waren 2 pleegouders. Daaraan zien we dat deze bijeenkomsten nog in de opstartfase zijn, de pleegouders hebben de weg nog niet helemaal gevonden. Inhoudelijk was dit een bijzonder geslaagde bijeenkomst. Het bijzondere was dat dit allebei netwerkpleegouders waren. die voor een kind uit de familie of vriendenkring zorgen. Het was bijzonder ontroerend om de ontmoeting tussen hen te zien. De herkenning in hun onderlinge situatie, de vragen en de manier waarop zij hun weg vinden als pleegouder maakten dat ze aangaven om vaker elkaar te willen zien. Ze gaven ook aan dat er een follow-up kwam met meer pleegouders. Omdat SafeWings al uit andere regio’s signalen had dat netwerkpleegouders ook graag met elkaar willen praten, wordt nu gekeken of dit breder georganiseerd kan worden.

SafeWings in 2018

Door de subsidie van samenwerkende gemeenten in de Hoeksche Waard zie je dat ook pleegouders in de Hoeksche Waard in staat zijn om hun accu op te gaan laden. De pleegouders die hun pleegkind naar de kinderactiviteiten laten gaan zijn zeer enthousiast. En door de ontmoeting van de kinderen ontmoeten de pleegouders elkaar ook. De eerste warme contacten zijn gelegd. Sommige pleegouders gaven aan dat ze zich soms geïsoleerd voelden, en dat wordt hierdoor grotendeels weggenomen. Samen elkaars verhaal delen.

Over de toekomst zegt Fred van Setten bestuurder van  SafeWings:  ‘Het zaadje is gepland en ontkiemt nu. We nodigen pleegouders uit via onze website zich te melden en zelf of hun pleegkinderen deel te laten nemen aan de activiteiten. We waarderen het enorm dat de gemeenten in de Hoeksche Waard meer voor pleegouders willen betekenen en ons de mogelijkheid geven om dit in te vullen.’