Pagina opties

Groter

Odensehuis ziet bezoek steeds meer toenemen

Je kunt er sjoelen, puzzelen, naar muziek luisteren of gewoon een praatje met iemand aanknopen. Allemaal bedoeld om mensen met dementie én hun mantelzorgers een plezieriger leven te bezorgen. Het Odensehuis in Oud-Beijerland blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien. Nu al is het centrum aan de Jan Tooropstraat 6 vier dagen per week open, maar een vijfde dag lonkt: het aantal bezoekers blijft maar toenemen.

Odensehuizen zijn ontmoetingsplekken voor mensen met lichte dementie (of Alzheimer). In 2009 werd het eerste Nederlandse Odensehuis geopend. Ook de Hoeksche Waard heeft sinds juli 2014 zo’n ontmoetingsplek. Het zijn laagdrempelige huizen; je kunt er binnenlopen wanneer je maar wilt, er worden verschillende activiteiten aangeboden maar niemand is verplicht om ergens aan mee te doen. Alleen maar even een kopje koffie of thee met het idee dat je er even uit bent? Het is geen enkel probleem. Ook mantelzorgers, partners, en kinderen van een ouder met dementie zijn van harte welkom.

Voor dementie zijn er in de (verpleeghuis)zorg amper bedden beschikbaar in de periode tot het moment dat de ziekte in volle hevigheid toeslaat. Tussen eerste symptomen en die eindfase kan wel een periode van zes tot acht jaar zitten. Daarom voorzien de Odensehuizen in een grote behoefte.

Enorme sociale impact

’We zorgen voor een zinvolle daginvulling’, zegt coördinator Ria Los van het Odensehuis Hoeksche Waard. ‘Er wordt gesjoeld, gebiljart, gepuzzeld, gekleurd en in de tuin gewerkt. We kletsen veel, we luisteren naar muziek en praten over ervaringen van vroeger, zoals de oorlog. Deze activiteiten hebben een enorme sociale impact op bezoekers. Hier ontstaan ook vriendschappen. Men helpt en stimuleert elkaar.’

Soms is er ook een warme maaltijd en een lunchbuffet, bereid door de vrijwilligers. Tweemaal in de maand staat er op de vrijdagmiddag zingen op het programma, met pianobegeleiding.

Vervangende zorg

De Odensehuizen bieden ‘respijtzorg’, zeg maar: vervangende zorg voor mantelzorgers. Wie met (lichte) dementie thuis woont, kan niet zonder één of meer mantelzorgers. De zorg voor een familielid met dementie, of een kennis valt mensen vaak zwaar. Ria: ‘Mantelzorgers komen vaak mee. Ze blijven soms hangen omdat het zo gezellig is en zoeken elkaar op om bij te kletsen. Zij kunnen ook weg, want hun partner voelt zich vertrouwd en veilig.’

Om de mantelzorgers te ondersteunen, zijn er twee gespreksgroepen. Ook voor kinderen van een ouder met dementie is er zo’n groep. En wie wil, kan ook een individueel gesprek aangaan met Ria of haar collega Lianne van Dam.

Een jaar langer thuis

De Odensehuizen zijn bedoeld om de stap naar de ‘zware zorg’ nog even uit te stellen. Onderzoek wijst uit dat dit ook de realiteit is. Bezoekers van een Odensehuis blijven gemiddeld een jaar langer thuis wonen. De belangstelling voor het Odensehuis neemt steeds meer toe, constateert Ria. ‘Het aantal bezoekers varieert per dag. Op een rustige dag, de maandag, komen er tien tot twintig bezoekers. Op andere dagen zijn het er tussen de vijftien en vijfendertig. Bij bijzondere activiteiten zoals de winterlunch halen we de zestig.’

Stagiaires

Vier dagen per week is het Odensehuis geopend, tussen 10.00 en 15.30 uur. Maar met een vast aantal van minimaal vijftien bezoekers per dag, gaat het Odensehuis vijf dagen open. Dat is mede mogelijk door vele vrijwilligers en stagiaires. Zowel het Hoeks Lyceum als het Actiefcollege bieden af en toe snuffelstages aan. Leerlingen komen dan een paar dagen om de vaste krachten te helpen bij de activiteiten.

Een bijzonder samenwerkingsverband met het onderwijs is het Zwemmentie-project. Studentes van de Rotterdamse Hogeschool gaan samen met bezoekers van het Odensehuis zwemmen. En ook de bijdrage vanuit de gemeente is onontbeerlijk, weet Ria. ‘Die wordt gebruikt voor de huur van het pand en de salariskosten. Zonder de bijdrage uit het budget 'Veranderen doen we samen' had het Odensehuis niet kunnen ontstaan en groeien.’