Pagina opties

Groter

Hoeksche Waard zet stappen naar dementievriendelijke samenleving

‘Dementievriendelijke Hoeksche Waard’ is het project dat de samenleving meer bewust moet maken van dementie. Dat bewustzijn is op zijn plaats, nu Nederland flink aan het vergrijzen is. Bovendien verwacht de overheid dat die oudere Nederlander – soms met dementie - langer zelfstandig thuis blijft wonen. Iets waar de omgeving nog niet op voorbereid is. Sterker, dementie is vaak nog een taboe. Met steun uit het Innovatiebudget is daarom dit project opgezet.

Als de cijfers niet bedriegen, staat Nederland een groei van 63% van het aantal dementiegevallen te wachten in de periode 2010-2030. De Hoeksche Waard kan zelfs een verdubbeling tegemoet zien. Een familielid met dementie is een zware last voor mantelzorgers. En die krijgen er vooral mee te maken, omdat mensen steeds langer thuis willen en moeten blijven wonen. Onder meer omdat er steeds minder bedden beschikbaar komen in verpleeghuizen. Met het project Dementievriendelijke Hoeksche Waard moet de omgeving beter worden voorbereid op die zorg.

Welke activiteiten?

Onder de paraplu van het project zijn al een paar activiteiten gaande. Zo’n activiteit is bijvoorbeeld de training ‘Goed omgaan met dementie’. Daarvoor hebben vijftien medewerkers van diverse organisaties een cursus gevolgd, zodat zij nu zelf de training kunnen geven aan hun collega’s. Dat gebeurt ook, onder meer aan baliemedewerkers van de vijf gemeenten, zorgboerderij Bonaventura, woonzorgcentrum Heemzicht, medewerkers van museum Hoeksche Waard en het Hoekschewaards landschap.

Inspiratiemiddag met Hugo Borst

Eind mei was er in Oud-Beijerland een inspiratiemiddag ‘Samen Ouder' met spreker Hugo Borst. Op die middag werden mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en andere geïnteresseerden breed geïnformeerd over het onderwerp. Ook is er een ‘vergeet-mij-nietjes-kaart’ ontwikkeld, een kaart met daarop alle initiatieven rondom dementievriendelijke samenleving en plaatsen in de regio waar mensen op een dementievriendelijke ontvangst kunnen rekenen. Kerken hebben het project ook op de agenda gezet. Dat heeft al geresulteerd in bijeenkomsten over de vraagstukken die met dementie te maken hebben.

Bewustworing: dementievriend

Een andere doelstelling is om de samenleving als geheel bewuster te maken van een groot maatschappelijk probleem. Daarom is er al een landelijke bewustwordingscampagne, waar de plannen in de Hoeksche Waard nauw bij aansluiten. En wie zich betrokken voelt wordt uitgenodigd om ‘dementievriend’ te worden via www.samendementievriendelijk.nl.

Positieve impuls

Coördinator Conny Bouwer van het project: ‘Alle activiteiten tonen aan dat het onderwerp leeft in de Hoeksche Waard. Organisaties weten elkaar steeds beter te vinden. De subsidie vanuit het Innovatiebudget heeft het onderwerp een positieve impuls gegeven. Maar het gaat om een bewustwordingscampagne en die heeft tijd nodig.’

Vooralsnog eindigt het project op 30 juni van dit jaar. Conny: ‘Met enkele medewerkers van de gemeenten zijn we aan het kijken hoe we het project kunnen voortzetten. Daarnaast gaan we door met het trainen van mensen in bijvoorbeeld publieke functies, in supermarkten en inwoners. Het probleem wordt nog niet in alle lagen van de samenleving onderkend. Er ligt nog steeds een taboe op dementie. Er blijft dus werk aan de winkel.’