Pagina opties

Groter

Formulierenhulp bewijst haar bestaansrecht

Wie heeft er nooit eens moeite om een formulier van een of andere instantie in te vullen? Precies. Een aanvraag voor huurtoeslag, een betalingsregeling, een zorgverzekering: officiële formulieren zijn niet altijd de meest duidelijke. Op zes locaties kunnen inwoners van de Hoeksche Waard terecht voor assistentie van de Formulierenhulp, in combinatie met de Thuisadministratie. Een tussentijdse balans met Heleen Smit, coördinator van het project Formulierenhulp dat onderdeel is van Humanitas Thuisadministratie.

Loopt het storm bij het inloopspreekuur?

‘Ja, met de toenemende bekendheid over het project bij zowel het publiek als bij verwijzende instanties groeit het aantal bezoekers. De situatie tussen januari en april 2018 laat een sterke stijging van het aantal bezoekers zien ten opzichte van dezelfde periode in 2017. In de publiciteit werd in deze maanden extra aandacht gegeven aan vragen rond de aangifte inkomstenbelasting 2017.’

Over wat voor formulieren hebben we het dan?

‘De meeste hulpvragen lagen op het vlak van het aanvragen van huur- en zorgtoeslagen en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Daarnaast ging het om het treffen van betalingsregelingen, informatie over zorgverzekeringen en kwesties rond het partnerpensioen. Ook de regelingen van WI-HW (Tegemoetkoming zorgkosten en de Meedoenregeling voor kinderen tot 18 jaar) kwamen regelmatig aan de orde.’

Wie zitten er klaar om te helpen?

‘Tot op dit moment zijn twaalf vrijwilligers betrokken bij de uitvoering van het spreekuur. Een aantal van hen was uitsluitend actief voor Formulierenhulp. Inmiddels hebben we besloten de lijn met het project Thuisadministratie te versterken. Het huidige team bestaat nu uit vrijwilligers die zowel voor de Formulierenhulp als voor de Thuisadministratie werken. Eén van de overwegingen is de ervaring dat de meeste hulpvragen op hetzelfde vlak liggen. Ook spelen scholing en deskundigheid, die min of meer verplichte aspecten binnen het project Thuisadministratie zijn, een belangrijke rol.

Wat valt er op bij de vragen?

‘We zien dat het aantal hulpvragen toenemen, daarnaast worden ze complexer en vaak is een aanpak in meerdere fases noodzakelijk. Deze ontwikkeling stelt hoge(re) eisen aan de kennis en vaardigheden van onze vrijwilligers.’

Wie betaalt de hulp eigenlijk?

‘Het antwoord is vrij simpel: zonder het budget 'Veranderen doen we samen' was dit nieuwe project nooit tot uitvoering gekomen. Denk maar eens aan alle organisatiekosten, zoals overleg- en reiskosten, folders en publiciteit, scholing en deskundigheidsbevordering.’

Loopt het project door?

‘De bijdrage voor dit project is tot eind 2018 gegarandeerd. De komende tijd staan de activiteiten in het teken van de voortgang na 2018. Als de toename van het aantal hulpvragen doorzet, wordt de druk groter om een structurele voorziening te waarborgen. Met name het overleg en de samenwerking met relevante instellingen zal daardoor meer en meer aandacht vragen. Ook is de vraag van belang in hoeverre er politiek en maatschappelijk voldoende draagvlak is om deze voorziening te behouden.’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spreekuur in bibliotheken

De bibliotheken in de Hoeksche Waard stellen ruimte beschikbaar voor het spreekuur. Met opzet: de drempel om een bibliotheek binnen te stappen is niet heel hoog. Heleen: ‘Dat voorkomt eventueel een gevoel van schaamte, dat belemmerend kan werken bij het vragen van hulp rond financiële kwesties.’