Pagina opties

Groter

Dijkwachtersoverleg ziet betere onderlinge samenwerking als eerste winstpunt

Ja zeker, ook in een regio als de Hoeksche Waard is er heel veel expertise op het gebied van preventief jeugdbeleid. Maar partijen die in hetzelfde werkveld actief waren wisten elkaar niet structureel te vinden. Periodiek overleg tussen alle partijen die iets kunnen betekenen voor jongeren helpt om de inzet effectiever te maken. Dát is de eerste winst van het ‘dijkwachtersoverleg’ dat vorig jaar vorm kreeg in de regio.

Veel partners zijn aangehaakt bij het initiatief, zoals JGZ, schoolmaatschappelijk werk, jongerenwerk, GGD en de gemeenten. Ieder voor zich heeft wel een eigen visie op een gezonde ontwikkeling van de jeugd. Maar waar het aan ontbrak, was een gezamenlijke aanpak. Door de krachten te bundelen, kunnen de verschillende partijen elkaar helpen om problemen in een breder perspectief te zien en gezamenlijk op te lossen. Het dijkwachtersoverleg was geboren.

Drie groepen

Drie van groepen zijn er inmiddels aan de slag in de Hoeksche Waard. De groepen zijn gebaseerd op de geografische indeling van de Jeugdteams: Cromstrijen-Korendijk, Binnenmaas-Strijen en Oud-Beijerland. Elke groep heeft eigen ‘antennes’ die een signaleringsfunctie hebben: de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige, de jongerenwerker en de gezonde schooladviseur.

Gezamenlijke ideeën

‘De dijkwachtersoverleggen vinden ongeveer drie keer per jaar plaats’, weet projectleider Anke Nooijens van ‘Samen voor Gezond’. ‘Sommige dijkwachtersoverleggen lopen erg goed, andere hebben een langere aanloop nodig. Over het algemeen worden de overleggen als nuttig ervaren en komen we tot gezamenlijke ideeën om uitdagingen op gebied van bijvoorbeeld social media, alcohol of ouderbetrokkenheid aan te passen.’

Opvoedvraagstukken

Vooral het aanhalen van de onderlinge banden ziet Anke als een groot voordeel van het overleg. ‘In eerste instantie is de winst vooral geweest verbindingen te leggen met de preventieve partijen. Deze kennen elkaar nu beter en weten elkaar te vinden. Daarnaast gaan we kijken of we als partijen gezamenlijk via social media ouders kunnen informeren over allerlei opvoedvraagstukken, zoals omgaan met social media en alcohol.’

Faciliteren

Het initiatief kon mede op de agenda worden gezet, omdat de vijf gemeenten het initiatief hebben gefaciliteerd. Anke: ‘De gemeente heeft het dijkwachtersoverleg mede geïnitieerd. En dat is belangrijk omdat er in de Hoeksche Waard veel kennis en expertise is op preventievlak, maar tot nu toe konden we elkaar niet optimaal versterken en of elkaar zelfs maar vinden. Samen weten we duidelijk meer en vanuit meerdere invalshoeken.’