Pagina opties

Groter

De Overbrugging ziet werkterrein langzaam groeien

Het begon met hulp aan jongeren die in de problemen zaten. Maar dertien jaar na de start is het werkterrein van stichting De Overbrugging flink uitgebreid. Vanuit een christelijk fundament vangen de professionele krachten en vrijwilligers uiteenlopende doelgroepen op. ‘Er komen bijna wekelijks aanmeldingen binnen van mensen in verschillende leeftijden’, zegt Hanneke Olthof, zorgmanager van De Overbrugging.

De stichting begint in 2004, als een aantal jonge mensen tijdens bijbelstudieavonden merkt dat er veel verslavingsproblemen onder leeftijdgenoten zijn. Inmiddels is de dienstverlening vergaand geprofessionaliseerd. Jongeren met problemen krijgen de kans om zelfstandig te wonen, met lichte begeleiding. Op twee dagen in de week kunnen zij een leer-werktraject volgen, om hun leven meer te structureren. Ze leren dan meer over het functioneren in de maatschappij of doen klusjes voor de stichting.

Gespreksavonden - Stay Clean avonden - brengen verslaafden en ex-verslaafden bijeen om elkaar te ondersteunen. Sinds november 2013 is er een kringloopwinkel aan De Overbrugging verbonden. Veertig vrijwilligers steken er de handen uit de mouwen, de opbrengsten zijn bedoeld voor het werk van de stichting.

Ook voor mensen boven de 35 jaar

Werk dat hard nodig is, weet Hanneke. ‘Wekelijks krijgen we aanmeldingen. De hulpvraag is heel divers. Soms weet iemand al na één gesprek waar hij of zij moet zijn om hulp te krijgen. We helpen niet alleen jongeren, ook bieden we nu mensen van boven de 35 jaar onderdak. Daarnaast zien we ook steeds meer jonge vrouwen, soms met een kind, zich aanmelden.’

Ongeveer zestig mensen kunnen momenteel rekenen op steun van de stichting. Naast de eigen activiteiten zoekt De Overbrugging de samenwerking met Welzijn Hoeksche Waard. Hanneke: ‘Ook werken we samen met de Moedige Moeders, die wekelijks op woensdagmorgen in ons gebouw (het Thomascentrum aan de Margrietstraat 2 in Oud-Beijerland) aanwezig zijn. Hier kunnen ouders terecht die kinderen hebben die drugsverslaafd zijn. Zij krijgen hulp en delen kennis met andere ouders.’

Vroegtijdige inzet

De hulp is laagdrempelig en aangepast aan de situatie per cliënt. Vooral de vroegtijdige inzet van die hulp kan erger voorkomen. Veel jongeren die bij De Overbrugging aankloppen zijn bovendien niet in beeld bij zorgorganisaties. Dan gaat het vooral om jonge thuis- en daklozen. Het is een doelgroep die niet weet waar hulp te krijgen is en vaak ook hulpverleners niet vertrouwt.

Veel aandacht

Door het werk van de stichting vallen veel cliënten niet langer meer tussen de wal en het schip, constateert Hanneke. ‘Mensen blijken vooral de eerste weken veel aandacht nodig te hebben, op verschillende tijdstippen. Dit is voor professionele zorgaanbieders niet haalbaar, waardoor mensen snel afhaken.’

Wat niet wil zeggen dat de vrijwilligers die bij De Overbrugging werken niet professioneel zijn, haast zij zich te zeggen. ‘De vrijwilligers van het zorgteam zijn allemaal in opleiding voor een baan in de zorg. Daarnaast hebben we in ons netwerk een aantal zorgaanbieders die we direct kunnen inschakelen om verantwoorde hulp te bieden.’

Betaalde baan

Ook al draait een initiatief als dit grotendeels op vrijwilligers: een deel van de inzet moet wel worden betaald. Daarom is Hanneke blij met de bijdrage vanuit het Innovatiebudget. ‘De bijdrage wordt gebruikt om een zorgmanager, een administratieve kracht en een begeleider voor een aantal uren per week in dienst te nemen. Zonder deze mensen zou De Overbrugging niet meer kunnen werken. De verantwoordelijkheid die zij nemen, hoort zeker bij een betaalde baan.’

Om de groei in de dienstverlening te kunnen opvangen, komt er binnenkort een extra pand bij. Na de renovatie is hier ruimte om mensen tijdelijk op zichzelf te laten wonen onder de vleugels van de stichting.