Pagina opties

Groter

Campagne Lang Leve Thuis overtreft verwachtingen

De overheid rekent erop dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Veel woningen zijn daar echter nog niet geschikt voor. Er zijn genoeg mogelijkheden om een woning ‘op te plussen’ of levensloopbestendig te maken. Om meer bekendheid te geven aan die mogelijkheden, ging op 1 november 2017 de campagne Lang Leve Thuis van start. Blijkbaar is de informatiehonger van de doelgroep (mensen in de leeftijd van 50+) groot: de eerste resultaten zijn boven verwachting. Nu is het belangrijk dat er nog meer woningscans worden aangevraagd en dat zoveel mogelijk mensen bewust worden van het belang van het opplussen van de woning.

Onderdeel van Lang Leve Thuis is het delen van ervaringen en tips van inwoners op het gebied van levensloopbestendig wonen. Ook kunnen inwoners hun kennis op dit gebied testen. Wie nog meer informatie wil, kan een woningscan aanvragen. Een (vrijwillige) woonconsulent komt dan bij de aanvragers op bezoek en bekijkt samen met hen de mogelijkheden tot aanpassing. Dat levert een onafhankelijk, gratis advies op, waarmee de aanvragers andere partijen kunnen inschakelen.

Dubbel aantal bezoekers op site

Het onderwerp ‘langer zelfstandig thuis wonen’, speelt zeker bij de doelgroep. Dat  is de conclusie na de eerste zes maanden. De belangstelling op de website was het dubbele van wat werd verwacht: 1400 unieke bezoekers. Bijna 300 mensen vulden de online test in, bijna 500 hebben de folder van de website gedownload. Projectleider Nanke Hofstra: ‘We krijgen enorm veel positieve reacties. Het onderwerp raakt in principe ook iedereen: jezelf, je buren of je ouders, iedereen krijgt ermee te maken. Wel blijft het aantal aangevraagde woningscans nog wat achter. Mensen zijn weleens argwanend; waarom bieden de gemeenten ineens gratis hulp? Maar het gaat er ons echt om dat we hen bewust maken over het langer thuis blijven wonen en wat daarbij komt kijken. Wat ook opvalt is dat veel kinderen voor hun ouders een scan aanvragen. We hopen vooral kinderen - die eigenlijk meer onze doelgroep zijn - bij het onderwerp te betrekken.’

Budget 'Veranderen doen we samen' helpt

Die ‘gratis hulp’ wordt overigens mede mogelijk gemaakt door een financiële injectie vanuit het budget 'Veranderen doen we samen'. Het project is mede daarmee door de vijf gemeenten, HW Wonen en Stichting Welzijn Hoeksche Waard op poten gezet. Ook de provincie ondersteunt Lang Leve Thuis.

Inmiddels zijn er zeven woonadviseurs die inwoners thuis bezoeken; vrijwilligers met een goede opleiding en ervaring in het werkveld. Ook is Lang Leve Thuis actief op Facebook en is er promotiemateriaal beschikbaar, zoals folders, flyers, posters en rolbanners die tijdens voorlichtingsbijeenkomsten worden neergezet.

Online kennistest: misvattingen over woningaanpassing

Met de kennis over woningaanpassingen is het matig gesteld. Nanke: ‘In de kennistest worden drie vragen vaak fout beantwoord. Veel mensen denken dat de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de kosten vergoedt, terwijl inwoners toch echt zelf verantwoordelijk zijn voor een geschikte woning. Ook denken velen dat je moet beginnen met aanpassen als de eerste klachten komen. Dat is niet zo, want aanpassingen aan bijvoorbeeld de badkamer en keuken moeten worden gedaan op het moment dat iemand toch van plan is om te verbouwen. Ook de vraag of elke woning levensloopbestendig kan worden gemaakt, beantwoorden veel mensen fout. Immers in sommige gevallen kan het niet is en is het beter om te verhuizen. Deze bovengenoemde misvattingen maakt het voor ons helder dat we onze communicatie over wat er wel en niet mogelijk is, moeten aanscherpen.’

Lange adem

De campagne loopt door. ‘Dit is een campagne van de lange adem’, erkent Nanke. ‘Je bereikt de bewustwording bij de doelgroep niet van de ene op de andere dag.’ Binnenkort komt Lang Leve Thuis in ieder geval dichtbij; in elk van de vijf gemeenten staat een event op stapel. Daarbij worden alle facetten van het levensloopbestendig wonen onder de loep genomen. De eerste editie is op 7 juli in Numansdorp. Meer informatie is te vinden op de website www.langlevethuis.info.