Pagina opties

Groter

Buurtcirkels verminderen de druk op de professionele zorg en winnen best practice award

Drie Buurtcirkels telt de Hoeksche Waard inmiddels. Het vernieuwende concept brengt kwetsbare mensen bij elkaar in één groep, met een coach aan de zijlijn. De deelnemers helpen elkaar bij allerhande hulpvragen. Iedereen in de groep heeft immers wel een talent of een vaardigheid om een ander te kunnen bijstaan, is het idee. Die ‘samenredzaamheid’ is het geheim achter het succes. En een succes is het, De Buurtcirkel van Pameijer heeft  landelijk de 'best practice' gewonnen voor de 'meest leefbare GGZ-omgeving'. De Buurtcirkels in de Hoeksche Waard - twee in Oud-Beijerland, één in Numansdorp - kunnen rekenen op een startsubsidie vanuit het budget 'Veranderen doen we samen'.

Er wordt hard gewerkt om het succes van de Buurtcirkel te behouden, zegt accountmanager Peggy Hamelinck van Pameijer. Een zorgorganisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische ziekte. 'Het kost tijd en geduld om van individuen uit eenzelfde woonomgeving met eenzelfde wens (een netwerk opbouwen) een groep te maken.'

‘Het is een uitdaging om met elkaar een groep te vormen, waarin ruimte is om jezelf te zijn en je talenten in te zetten. Er waren periodes dat dit zoeken was vanwege  mentale, sociale en/of lichamelijke uitdagingen bij de deelnemers. Door met elkaar de krachten te bundelen, is dit proces geslaagd. De Buurtcirkels ontwikkelen zich positief.’

Buurtcirkel als middel

Zo’n Buurtcirkel is nooit een doel op zich, het is een middel. Peggy: ‘In een maatschappij waarin iedereen mee kan doen, draait het om het creëren van samenredzaamheid. De Buurtcirkel kan mensen ondersteunen om mee te blijven doen. Deelnemers hebben er een stabiele basis aan om stappen te kunnen zetten naar meer zelfstandigheid.’

De bijeenkomsten van de groep kunnen rekenen op begeleiding van een vrijwilliger. Ook is er een Buurtcirkelcoach bij het project aangesloten. Dit is een professional van Pameijer, die over de schouders meekijkt en inzetbaar is als de hulpvragen zwaarder zijn. Zo is de Buurtcirkelcoach een vangnet als er toch individuele hulp nodig is.

Kracht van de groep

Maar in veel gevallen blijkt de kracht van de groep ook al heilzaam te kunnen werken, weet Peggy. ‘Een deelnemer zat drie weken in een psychose. De Buurtcirkeldeelnemers hebben haar gesteund door haar huisdieren te verzorgen, haar eten te geven en op bezoek te gaan. Zij kon daardoor thuis herstellen, omdat opname niet nodig was.’

Want dat is mede de opzet van het initiatief: Buurtcirkels kunnen de druk op de reguliere hulpverlening helpen verlichten. Het project laat deelnemers zien dat zij ook een maatschappelijke rol kunnen vervullen. Want niet altijd hoeft de professionele zorg eraan te pas te komen om iets aan een situatie te kunnen veranderen. Daarnaast groeit hun sociale netwerk. Zo kunnen mensen met hulp van anderen langer zelfstandig blijven wonen.

Uitbreiding

Naarmate de groepen beter gaan functioneren, ontstaat er ruimte voor uitbreiding van de cirkel. ‘Voor 2017 was de opdracht voor de Buurtcirkel in Oud-Beijerland om te kijken of we de doorstroom naar meer zelfstandigheid konden bevorderen, zodat nieuwkomers konden instromen. We hebben echter geleerd dat dit niet maakbaar is en dat het instromen van nieuwe mensen in een bestaande cirkel de groei van de deelnemers onder druk zette.’

Preventieve inzet

Daarom is er voor gekozen de Buurtcirkel uit te breiden. In Oud-Beijerland is het nu verdeeld over twee groepen. Peggy is blij met de financiële bijdrage vanuit het budget 'Veranderen doen we samen' van de gemeenten. ‘Dankzij de gelden kunnen wijkbewoners zonder beschikking zich aansluiten bij een Buurtcirkel. Daarmee is het een concept dat vooral preventief kan worden ingezet. En dat sluit weer aan bij de kanteling in de zorg: de Buurtcirkel is zoveel mogelijk ván de deelnemers. De organisatie faciliteert alleen maar het proces en ondersteunt hen op allerlei manieren om de regie op zich te nemen.’

Peggy rekent er daarom op dat de financiële ondersteuning vanuit het budget nog even doorgaat. Gemiddeld duurt het drie jaar voordat een Buurtcirkel zichzelf draaiende kan houden, zonder de begeleiding van een coach. ‘Gedurende deze jaren stellen deelnemers steeds meer vragen binnen de cirkel. De zelfredzaamheid neemt toe, maar het grootste resultaat wordt behaald op persoonlijk en sociaal functioneren bij de deelnemers. Buurtcirkel zorgt ervoor dat deelnemers een enorme persoonlijke groei doormaken, waarbij zelfvertrouwen en eigenwaarde serieus toenemen. Natuurlijk is elke deelnemer, elke groep en elke vrijwilliger anders en is het dan ook een gemiddelde duur.’

De Buurtcirkel heeft  landelijk de 'best practice' gewonnen voor de 'meest leefbare GGZ-omgeving'.