Pagina opties

Groter

Aanstaande moeders in risicovolle omstandigheden kunnen rekenen op VoorZorg

Vrouwen die een kind krijgen, gaan een drukke tijd tegemoet. Voor sommige vrouwen is die tijd extra, omdat ze te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Zij kunnen ondersteund worden vanuit de projecten PréZorg en VoorZorg. VoorZorg is bedoeld voor jonge aanstaande moeders (tot 25 jaar), die leven in risicovolle omstandigheden en zwanger zijn van hun eerste kind. VoorZorg is een vrijwillig preventief porgramma, waarbij de hiertoe opgeleide VoorZorgverpleegkundige intensieve begeleiding biedt. Vanaf zwangerschap tot dat hun kind twee jaar wordt.

Risicofactoren

Vrouwen kunnen door een veelheid aan omstandigheden in de problemen raken. Belangrijke risicofactoren zijn armoede, ervaringen met seksueel of huiselijk geweld, het gebrek aan een sociaal netwerk en het gebruik van verdovende middelen. Landelijk bestaat daarom al langer het project VoorZorg. Onderzoek laat zien dat het project de ontwikkelingskansen van moeders en kinderen vergroot, de gezondheid van beiden bevordert en huiselijk geweld vermindert.

Voorzorgverpleegkundige centraal

Ook de Hoeksche Waard heeft het initiatief daarom omarmd. Centraal in de aanpak staat de Voorzorgverpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg. Zij begeleidt de moeders gedurende twee en een half jaar heel intensief. Door die lange duur ontstaat de persoonlijke relatie die noodzakelijk is om problemen bespreekbaar te maken én aan te pakken.

Zwangere vrouwen en kersverse moeders nemen op vrijwillige basis deel aan het traject. Wel gelden er strikte voorwaarden om mee te doen.

Werving gestart

In de Hoeksche Waard verkeert het project nog in de opstart, maakt programmamanager Jeugd Manon Arts van Careyn Jeugdgezondheidszorg duidelijk. We gaan nu starten met de werving van een Voorzorgverpleegkundige voor de Hoeksche Waard. Onder de jeugdverpleegkundigen is er veel belangstelling om hiervoor in aanmerking te komen.’

Misvatting

Omdat het traject een lange duur kent, is VoorZorg gebaat bij steun van de gemeenten. Die steun is er ook, in de vorm van een financiële bijdrage uit de budgetten'Veranderen doen we samen' en Lokale Impuls Jeugd. Manon: ‘VoorZorg is een intensief traject dat kosten met zich meebrengt Dankzij de preventieve werking verdienen die kosten voor de begeleiding zich al na twee jaar terug.’