Pagina opties

Groter

Uitkeringsfraude (melden)

 • Wat is het?

  Wij werken aan het opsporen en voorkomen van uitkeringsfraude, zodat geld terechtkomt waar het hoort. Ook u kunt fraude bij ons melden (eventueel anoniem) wanneer u denkt dat iemand geen recht heeft op een uitkering. Ook bijstandsfraude uit het verleden kan aan ons doorgegeven worden.

 • Zo regelt u het

  Meld (anoniem) fraude

  Neemt u liever persoonlijk contact met ons op? Bel ons dan.

 • Zo werkt het

  Voorkomen van fraude

  Ontvangt u een uitkering en wilt u voorkomen dat u per ongeluk fraude pleegt? Het is erg belangrijk dat u veranderingen meteen aan ons doorgeeft. Zo voorkomt u dat uw uitkering tijdelijk wordt verlaagd, dat u uw uitkering moet terugbetalen of dat u een boete krijgt. Twijfelt u of een verandering van invloed is op uw uitkering? Neem dan contact op met uw klantmanager via telefoonnummer 14 0186 / 088 - 647 36 47. Meer informatie leest u op deze pagina .

  Bestrijden van fraude

  Met het opsporen van fraude willen we het draagvlak voor inkomensregelingen in de samenleving behouden. We handhaven bij misbruik om ervoor te zorgen dat uitkeringen terecht komen bij mensen die het echt nodig hebben.

  De gemeente spoort fraude op dankzij signalen van medewerkers, informatie-uitwisseling met andere overheden en anonieme tips. Een aanwijzing naar fraude wordt altijd onderzocht. Ook voeren we regelmatig steekproeven uit om te  onderzoeken of u (nog) recht heeft op een uitkering. Soms brengen we een huisbezoek om uw leefsituatie te beoordelen.

 • Dit hebt u nodig

  Vermeld in uw melding zoveel mogelijk gegevens, bijvoorbeeld:

  • persoonsgegevens van degene waar uw melding over gaat
  • aanleiding voor uw melding
  • zwartwerkadres(sen)
  • werktijden
  • soort werkzaamheden
  • gegevens partner
  • kenteken gebruikte auto
  • verblijfadres
  • gegevens medebewoners
  • verdiensten en inkomsten
  • bezittingen/vermogen
 • Meer informatie

  En hoe zit het met uw privacy?

  We respecteren uw privacy. We zorgen dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid van ons. We gaan zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk om met het verzamelen, bewaren en beheren van uw persoonsgegevens. Dat zijn we ook wettelijk verplicht.

  We houden precies bij op welke manier medewerkers uw gegevens verwerken en controleren. Als er sprake is van een serieuze verdenking van fraude dan wordt de Toezichthouder ingeschakeld om het onderzoek verder uit te voeren. Er kan dan sprake zijn van heimelijke waarneming. Dat wil zeggen dat er gegevens worden nagegaan zonder dat u daarvan op de hoogte bent. In Nederland hebben we een gedragscode voor heimelijke waarneming. Wij houden ons aan deze gedragscode. Na afloop van het onderzoek, brengen we u op de hoogte van het gehouden onderzoek.